Preekarchief

Aantal gevonden preken: 1018
Liturgie:
Schriftlezing:
- Mattheüs 5:33-37
- Hebreeën 6:13-20

Tekst: Heidelberger Catechismus Zondag 37

Thema: De eed als getuige van trouw en waarheid:
[1] De godzalige eed
[2] De godslasterlijke eed
[3] De goddelijke eed

Zingen:
- Psalm 143:1
- Psalm 24:2
- Psalm 132:1,2
- Psalm 89:15
- Psalm 111:5
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 55:6-13

Tekst: Jesaja 55:6

Thema: Een indringende oproep om de HEERE te zoeken:
[1] Een pijnlijk gemis
[2] Een biddende zoektocht
[3] Een zekere vindenstijd

Zingen:
- Psalm 27:5
- Psalm 119:84
- Psalm 69:7,13
- Psalm 32:3
- Psalm 145:6,7
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Exodus 3:1-15

Tekst: Heidelberger Catechismus zondag 36

Thema: Misbruik de heilige Naam van God toch niet!
[1] De openbaring van die Naam
[2] De lastering van die Naam
[3] De belijdenis van die Naam

Zingen:
- Psalm 66:1
- Tien Geboden:4
- Psalm 44:5,11
- Psalm 72:11
- Psalm 33:11
Download
Liturgie:
Schriftlezing:
- Jesaja 55:1-5
- Mattheüs 15:21-28

Tekst: Jesaja 55:5

Thema: Het werk van de verheerlijkte Christus onder de heidenen:
[1] Zij waren vervreemd van Christus
[2] Zij werden geroepen tot Christus
[3] Zij kwamen met haast tot Christus

Zingen:
- Psalm 40:5
- Psalm 119:34
- Psalm 72:6,10
- Lofzang van Zacharias:4
- Psalm 35:13
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Petrus 3

Tekst: 2 Petrus 3:17,18

Zingen:
- Psalm 115:1,2
- Psalm 119:67
- Psalm 17:3,4
- Psalm 80:11
- Psalm 17:7,8
Download
Liturgie:
Lezen: Lukas 5:12-16

Tekst: Lukas 5:12-14

Thema: De genezing van de melaatse man:
[1] De reiniging afgesmeekt
[2] De reiniging verkregen
[3] De reiniging bewezen

Zingen:
- Psalm 27:3
- Psalm 77:8
- Psalm 38:3,4,9
- Psalm 105:6
- Psalm 116:4,5
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Leviticus 16: 1-22

Tekst: Leviticus 16: 21 en 22

Thema: de zondebok:
[1] een afgezonderde bok
[2] een zondedragende bok
[3] een weggezonden bok

Zingen:
-Psalm 79: 4
-Psalm 40: 3 en 4
-Psalm 103: 6
-Psalm 103: 2
Download
Liturgie:
Lezen: Openbaring 1:1-8

Tekst: Jesaja 55:4

Thema: Christus door de Vader voor de volken gegeven:
[1] Als sprekende Getuige
[2] Als gebiedende Vorst

Zingen:
- Psalm 98:1
- Psalm 2:4
- Psalm 86:3,5,6
- Psalm 17:3
- Psalm 89:8
Download
Liturgie:
Lezen: 2 Samuël 9

Tekst: Jesaja 55:3

Thema: De verbondssluiting van de HEERE met Zijn volk:
[1] Geroepen tot verbondssluiting
[2] Betrokken in verbondssluiting
[3] Gezegend door verbondssluiting

Zingen:
- Psalm 89:2
- Psalm 119:9
- Psalm 138:2,4
- Psalm 48:4
- Psalm 25:7
- Psalm 111:3,5
- Psalm 89:12
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 80

Tekst: Psalm 80:15,20

Thema: Een ootmoedig gebed in een donkere tijd:
[1] Een gebed om de wederkeer van God
[2] Een gebed om de bekering tot God

Zingen:
- Psalm 85:2
- Psalm 80:5
- Psalm 80:9,11
- Psalm 123:1
- Psalm 69:14
Download