Preekarchief

Aantal gevonden preken: 1018
Liturgie:
Gedoopt: Guus Bouwmeester

Schriftlezingen: Exodus 1: 22 t/m 2: 10 en Hebreeën 11: 23-28

Tekst: Exodus 1: 22 t/m 2: 3

Thema: De eerste bladzijden uit Mozes’ levensboek:
[1] de tijd van Mozes
[2] de geboorte van Mozes
[3] de verberging van Mozes
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Kronieken 35: 10-19

Tekst: 2 Kronieken 35: 10-15

Thema: Koning Josia (7): Josia viert het pascha:
[1] hoe het lam geofferd wordt (vs. 10-12)
[2] hoe het lam gegeten wordt (vs. 13-14)
[3] hoe het lam bezongen wordt (vs. 15)
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Ezechiël 36: 22-30 en Johannes 14: 15-31

Tekst: HC zondag 20

Thema: De Heilige Geest:
[1] Zijn Persoon
[2] Zijn werk
[3] Zijn gave
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Deuteronomium 16: 1-12

Tekst: 2 Kronieken 35: 1-9

Thema: Koning Josia (6): Josia’s voorbereiding voor het pascha:
[1] een lezende koning
[2] een verlangende koning
[3] een bevelende koning
[4] een gevende koning
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jeremia 3: 6-25

Tekst: 2 Kronieken 34: 29-33

Thema: Koning Josia (5) - Josia vernieuwt het verbond:
[1] de bewogenheid van de koning
[2] de belofte van de koning
[3] het volk van de koning
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Markus 1 : 40 – 45 en Mattheüs 8 : 1 – 17

Tekst : Mattheüs 8 : 2 - 3

Thema: Jezus reinigt een melaatse:
[1] de nood waarin hij komt
[2] het woord waarmee hij komt
[3] de Zaligmaker tot Wie hij komt
Download
Liturgie:
Preek van: ds. M. Baan
Gelezen door: ouderling Van Voorden

Schriftlezing: Psalm 138

Tekst: Psalm 138: 8

Thema: het grootste wonder van Gods liefde bij een blik naar de toekomst:
[1] de roemtaal des geloofs
[2] de fundering des geloofs
[3] de smeekbede des geloofs
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Deuteronomium 28: 15-20 en 2 Kronieken 34: 18-28

Tekst: 2 Kronieken 34: 22-28

Thema: Koning Josia (4): Woorden van eeuwigheidswaarde in het huis van Hulda:
[1] vragende woorden
[2] waarschuwende woorden
[3] vertroostende woorden
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Spreuken 30: 1-9 en 24-28

Tekst: Spreuken 30: 26

Thema: De enige veilige Schuilplaats in bange tijden:
[1] een wijze leraar
[2] een machteloos volk
[3] een veilige Schuilplaats
Download
Liturgie:
Gedoopt: Thomas Bouwmeester

Schriftlezing: Genesis 17 : 1 – 14

Tekst: Genesis 17 : 1 – 8

Thema: Wat God zegt over Zijn verbond:
[1] de God van het verbond
[2] de beloften van het verbond
[3] de kinderen van het verbond
Download