Preekarchief

Aantal gevonden preken: 1018
Liturgie:
Schriftlezingen: 1 Samuel 20: 11-17 en 2 Samuel 9: 1-13

Tekst: 2 Samuel 9: 3-5

Thema: David en Mefiboseth - 1:
[1] hoe David naar Mefiboseth vraagt
[2] wat David van Mefiboseth hoort 
[3] wie David naar Mefiboseth stuurt
Download
Liturgie:
Belijdenis: H. Bouwmeester, R. Naaktgeboren, M. Overbeeke, P. Overbeeke en M. Vlot

Schriftlezing: 2 Kronieken 15: 1-15

Tekst: 2 Kronieken 15: 12

Thema: Een plechtige belofte van het volk op de Pinksterdag:
[1] wat zij beloven
[2] waarom zij dat beloven
[3] hoe zij dat beloven
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 17: 1-4 en 1 Thessalonicensen 5: 12-24

Tekst: 1 Thessalonicensen 5: 19

Thema: Blust den Geest niet uit:
[1] Ontstoken vuur
[2] Uitdovend vuur
[3] Oplaaiend vuur
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13 en Johannes 14: 15-26

Tekst: Johannes 14: 16

Thema: De Geest van Pinksteren als Trooster:
[1] hoe Hij komt
[2] hoe hij werkt
[3] hoe Hij blijft
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Johannes 1: 1 - 2: 2

Tekst: 1 Johannes 2: 1-2

Thema: Christus als Advocaat in het hof van de hemel:
[1] de zaak waarvoor Hij pleit;
[2] de kracht waarmee Hij pleit;
[3] de grond waarop Hij pleit
Download
Liturgie:
Bevestiging ambtsdrager: diaken A.M. van Voorden

Schriftlezing: Nehemia 2: 10-20

Tekst: Psalm 123: 1-2

Thema: Een gebed tot de God van de hemel:
[1] het oog van de dichter
[2] de hand van de meester
[3] het hart van de HEERE
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Leviticus 9: 15-24

Tekst: Lukas 24: 50-51

Thema: De hemelvaart van Christus:
[1] Zijn profetisch onderwijs
[2] Zijn priesterlijke zegen
[3] Zijn koninklijke eer
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Galaten 5: 16-26

Tekst: HC zondag 16, vr. & antw. 43

Thema: Het kruis van Christus als krachtbron in de strijd:
[1] de vijand in die strijd
[2] het karakter van die strijd
[3] de uitkomst van die strijd
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: 1 Koningen 17: 17-24 en Handelingen 20: 1-16

Tekst: Handelingen 20: 7-12

Thema: Christus’ opstandingskracht in de opwekking van Eutychus:
[1] uit de wereld geroepen
[2] uit het venster gevallen
[3] uit de doden opgewekt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 19: 30-42

Tekst: HC zondag 16 (vr. & antw. 40-42)

Thema: Het sterven van de Heere Jezus:
[1] de noodzaak van Zijn sterven (v/a 40);
[2] de waarheid van Zijn sterven (v/a 41);
[3] de winst uit Zijn sterven (v/a 42)
Download