Preekarchief

Aantal gevonden preken: 1018
Liturgie:
Schriftlezingen: Johannes 18: 16-27 en 21: 12-17

Tekst: Johannes 21: 15-17

Thema: De opgestane Heere en Petrus aan de Zee van Tiberias:
[1] een drievoudig onderzoek;
[2] een drievoudige ontboezeming;
[3] een drievoudige opdracht
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 4: 25-42

Tekst: Johannes 4: 28-30

Thema: Christus en de Samaritaanse vrouw [6]-De zendelinge in Sichar:
[1] het watervat dat zij achterlaat
[2] de woorden die zij spreekt
[3] de wonderen die zij ziet
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Deuteronomium 21: 22-23 en Johannes 19: 1-18

Tekst: HC zondag 15 (vr. & antw. 38 en 39)

Thema: Bijzonderheden in lijden van Christus:
[1] Christus in gestalte van veroordeelde
[2] Christus in gestalte van gekruisigde
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 21 : 1-14

Tekst: Johannes 21: 7-13

Thema: De opgestane Heere en Zijn zeven discipelen:
[1] hoe zij tot Hem komen
[2] wat zij bij Hem zien
[3] wat zij van Hem ontvangen
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 53

Tekst: Zondag 15a (v/a 37)

Thema: Een klein woordje met een grote betekenis:
[1] Bijbels overzicht van het lijden van Christus
[2] Persoonlijke overdenking van het lijden van Christus
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Lukas 5: 1-11 en Johannes 21: 1-14

Tekst: Johannes 21: 3-6

Thema: De Opgestane verschijnt aan de Zee van Tiberias (2):
[1] de vissers in de nacht
[2] de Vreemdeling op de oever
[3] de vissen in het net
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Lukas 5: 1-11 en Johannes 21: 1-14

Tekst: Johannes 21: 1-2

Thema: De Opgestane Heere verschijnt aan de zee van Tiberias [1]:
[1] wanneer
[2] waar
[3] aan wie
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Johannes 11: 38-44 en Johannes 20: 1-10

Tekst: Johannes 20: 8

Thema: Johannes en het getuigenis van de doeken in het lege graf:
[1] hij kwam
[2] hij zag
[3] hij geloofde
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Exodus 26: 31-37 en Mattheüs 27: 45-54

Tekst: Mattheüs 27: 51a

Thema: Het Evangelie van het gescheurde voorhangsel:
[1] welk voorhangsel gescheurd werd
[2] hoe het voorhangsel gescheurd werd
[3] waartoe het voorhangsel gescheurd werd
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 1: 30-35 en Filippenzen 2: 1-11

Tekst: HC zondag 14

Thema: De Menswording van Christus:
[1] Het wonder van Zijn Menswording
[2] Het doel van Zijn menswording
[3] De troost van Zijn menswording
Download