Preekarchief

Aantal gevonden preken: 1018
Liturgie:
Schriftlezing: Leviticus 4: 1-12 en 4: 27-31

Tekst: Leviticus 4: 27-31

Thema: Lijdensevangelie in Leviticus:
[1] voor wie het zondoffer gebracht werd
[2] hoe het zondoffer gebracht werd
[3] waartoe het zondoffer gebracht werd
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 23: 26-43

Tekst: Lukas 23: 40-43

Thema: bidstond op de drempel van de eeuwigheid:
[1] een geschonken gebed
[2] een gelovig gebed
[3] een verhoord gebed
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: 1 Koningen 18: 36-46 en Jakobus 5: 13-20

Tekst: 1 Koningen 18: 42b-45a

Thema: Elia's biddag om regen:
[1] een man van het gebed
[2] de trekken van zijn gebed
[3] de uitkomst van zijn gebed
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Romeinen 8: 1-17

Tekst: Romeinen 8: 13b

Thema: De roeping van een ware Avondmaalganger:
[1] de strijd die hem bevolen is
[2] de Geest Die hem geschonken is
[3] het leven dat hem beloofd is
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 22: 54-70

Tekst: Lukas 22: 62a

Thema: Petrus door Christus onderwezen op de lijdensweg (4): Gods genadige gang met Petrus:
[1] Petrus wil naar buiten gaan
[2] Petrus moet naar buiten gaan
[3] Petrus mag naar buiten gaan
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 1: 1-14 en 1 Petrus 1: 13-21

Tekst: HC zondag 13

Thema: Twee kostbare Namen van de Heere Jezus:
[1] Zoon van Zijn Vader (v/a 33)
[2] Heere van Zijn Kerk (v/a 34)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 22: 54-70

Tekst: Lukas 22: 61-62

Thema: Petrus door Christus onderwezen op de lijdensweg (3): De blik van een lijdende Zaligmaker:
[1] wie die blik ontvangt
[2] wat die blik betekent
[3] wat die blik uitwerkt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 11: 19-26

Tekst: HC zondag 12 (v/a 32)

Thema: een christen en zijn drievoudige roeping:
[1] zijn roeping tot profeet
[2] zijn roeping tot priester
[3] zijn roeping tot koning
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Johannes 17: 9-20 en Lukas 22: 24-34

Tekst: Lukas 22: 31-32

Thema: Petrus door Christus onderwezen op de lijdensweg (2): Petrus op de zeef van de satan:
[1] profetische waarschuwing
[2] priesterlijke voorbede
[3] koninklijke opdracht
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Deuterononium 18: 15-18 en Johannes 4: 16-26

Tekst: Johannes 4: 25-26

Thema: Christus en de Samaritaanse vrouw (5): Christus in Zijn alles overtreffende liefde:
[1] wanneer Hij Zichzelf bekendmaakt
[2] hoe Hij Zichzelf bekendmaakt
[3] waarom Hij Zichzelf bekendmaakt
Download