Preekarchief

Aantal gevonden preken: 1018
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 23: 33-43

Tekst: HC Zondag 12b (v/a 31 – laatste gedeelte)

Thema: Christus als Koning:
[1] De naam van deze Koning;
[2] De taken van deze Koning;
[3] De onderdanen van deze Koning
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Mattheüs 4: 1-11 en Mattheüs 16: 13-28

Tekst: Mattheüs 16: 21-23

Thema: Petrus door Christus onderwezen op de lijdensweg (1): De eerste lijdensaankondiging:
[1] hoe Christus Petrus onderwijst;
[2] hoe Christus Petrus terechtwijst;
[3] hoe Christus Petrus genade bewijst
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 61

Tekst: HC Zondag 12a (v/a 31)

Thema: De Naam Christus:
 [1] De zalving van Christus
 [2] De taken van Christus
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Numeri 21: 1-9

Tekst: Johannes 3: 14-15

Thema: Het nachtelijk gesprek tussen Jezus en Nicodémus (4, slot): Christus vergeleken met de koperen slang:
[1] Waar Hij verhoogd wordt
[2] Hoe Hij verhoogd wordt
[3] Waartoe Hij verhoogd wordt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 4: 5-20

Tekst: HC zondag 11

Thema:
[1] Wat die Naam ons predikt
[2] Wie die Naam verloochent
[3] Voor wie die Naam alle waarde krijgt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 3: 1-13

Tekst: Johannes 3: 9-13

Thema: Het nachtelijk gesprek tussen Jezus en Nicodémus [3] Twee leraars in Israël:
[1] Nicodémus in zijn onwetendheid
[2] Nicodémus in zijn ongeloof
[3] Christus in Zijn volkomenheid
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 22: 1-14

Tekst: HC zondag 10

Thema: Gods voorzienigheid
[1] wat Gods Woord hierover leert
[2] wat Gods Woord daarmee belijdt
[3] hoe Gods Geest daarmee vertroost
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Ezechiël 36: 16-27

Thema: Johannes 3: 4, 5 en 8

Thema: Het nachtelijk gesprek tussen Jezus en Nicodémus [2] Het wonder van de wedergeboorte:
[1] een vraag over de wedergeboorte
[2] de mogelijkheid van de wedergeboorte
[3] de kenmerken van de wedergeboorte
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 4: 15-26

Tekst: Johannes 4: 20-24

Thema: Christus en de Samaritaanse vrouw [4]- Christus in Zijn verootmoedigende liefde:
[1] een vraag over de dienst aan God
[2] de plaats van de dienst aan God
[3] het hart van de dienst aan God
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Openbaring 4

Tekst: HC zondag 9

Thema: Het geloof in God de Vader:
[1] De belijdenis van de Schepper
[2] De belofte van de Vader
[3] De beleving van het kind
Download