Maatregelen in verband met het corona-virus (update 2 april)


1. De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel. Op 31 maart heeft het Kabinet besloten om bestaande maatregelen te verlengen tot 28 april. Gezien de ernst van de situatie roepen we als kerkenraad opnieuw op om in principe thuis beide diensten mee te luisteren via Kerkomroep (als u geen verbinding krijgt, kan het heel goed helpen om in plaats van Google Chrome, de Internet Explorer te gebruiken) of via de app van kerkomroep (eerst even downloaden) of via onze nieuwe website. Of mee te kijken via youtube.

2. Wij begrijpen dat het een hoogst ongebruikelijke en nare situatie is dat u wordt opgeroepen de kerkdiensten niet te bezoeken. Mocht u desondanks één van de diensten willen bijwonen, kunnen wij nu helaas niet anders doen dan het in navolging van het advies van de overheid ten zeerste ontraden.

3. In verband met het bovenstaande kunnen er geen collectes worden gehouden. Uiteraard gaan de kosten van de gemeente wel door. We vragen u vriendelijk om uw bijdrage via de bank eenmaal per maand over te maken naar de penningmeester van de kerk. NL 59 INGB 0003 1530 10, ten name van penn. Chr. Geref. Rotterdam-Kralingen. Voor verdere berichtgeving vragen wij u het kerkblad van april na te slaan.

4. We willen u er als kerkenraad op wijzen, dat hier sprake is van een ernstige noodsituatie. Weliswaar hoeft niemand thuis verstoken te zijn van de uitzendingen van onze diensten, maar dat het niet mogelijk is om als gehele gemeente samen te komen in ons kerkgebouw, moet ons aangrijpen. Laat dit ook nood voor ons zijn en laat deze nood en alle andere noden rondom het coronavirus ons mogen uitdrijven tot de Heere in het gebed.

5. Zoals u hebt kunnen vernemen, gaan vele gemeenten in deze situatie over tot beelduitzending. Ook wij hebben besloten om tijdens deze crisistijd deze mogelijkheid te bieden.

6. De kerkenraad ziet het grote belang van de behandeling van de Heidelberger Catechismus in de leerdiensten ’s middags. Gezien de nood van onze tijd zullen we de behandeling daarvan echter voor enige weken opschorten en thema’s te behandelen die onderwijs bevatten voor de actualiteit van vandaag.

7. Alle doordeweekse bijeenkomsten van onze gemeente blijven geannuleerd.

8. Omdat ouderen, kwetsbaren en mensen met een beperking voor een lange periode daadwerkelijk eenzaam kunnen zijn roepen wij u allen op om oog te hebben voor genoemde personen. Wanneer u tot één van die doelgroepen behoort en vragen hebt of hulp nodig hebt wend u dan tot één van de diakenen of tot de coördinator van de contactkring. Namen en telefoonnummers kunt u terugvinden in het kerkblad van april.