Zondagsschool

Zondagsscholen waren er al in vroegere tijden. Toen werden voornamelijk die kinderen uitgenodigd die niet tot een kerk behoorden. Het doel van de zondagsschool was om de kinderen bekend maken met wat de Heere ons te zeggen heeft in Zijn eigen Woord. Met het gebed of zij uiteindelijk de Heere Jezus zelf zouden mogen leren kennen. Dat doel is er nog steeds, alleen zijn het niet meer de onkerkelijke kinderen die de zondagsschool bezoeken, maar de kinderen van de gemeente zelf. Toch blijft de deur altijd openstaan voor kinderen uit de wijk.

We komen om de 14 dagen na de morgendienst bij elkaar. We luisteren dan naar een verhaal uit de Bijbel. Deze wordt verteld door een juf of meester. Ook zingen we graag. Daarom leren we elke keer een andere psalm. Je kunt hiervoor punten krijgen en wanneer je 20 punten hebt, mag je een leesboek uitzoeken! Naast het luisteren en zingen, knutselen we ook! Het uur is zo om…! Behalve de kerstfeestviering in de kerk, hebben we aan het einde van het zondagsschooljaar ook nog eens een reisje, bijvoorbeeld naar een speeltuin.

Alle kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar zijn harte welkom!

De zondagsschool is aangesloten bij de Bond van Christelijke Gereformeerde Zondagsscholen in Nederland.