Preekarchief

Aantal gevonden preken: 1006
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 1:1-14

Tekst: Handelingen 1:14

Thema: Zij waren allen eendrachtig bijeen:
[1] Waarin zij verschillend zijn
[2] Waarin zij één zijn
[3] Waarin zij volhardend zijn

Zingen:
- Psalm 68:13
- Psalm 48:4
- Psalm 84:1,2,3
- Psalm 72:4
- Psalm 21:13
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 14:15-31

Tekst: Johannes 14:27

Thema: De erfenis die Jezus achterlaat:
[1] De naam van die erfenis
[2] De inhoud van die erfenis

Zingen:
- Psalm 37:19
- Psalm 48:6
- Psalm 72:2,3,4
- Psalm 4:4
- Psalm 122:3
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 1:1-14

Tekst: Handelingen 1:9a

Thema: Koning Jezus treedt het paleis van Zijn koninkrijk binnen:
[1] Het voorbereidend onderwijs voor Zijn discipelen
[2] Het gunstrijk ontvangst door Zijn Vader
[3] De gestadige voortzetting van Zijn werk

Zingen:
- Psalm 24:4,5
- Psalm 3:2
- Psalm 68:9,16
- Psalm 145:5
- Psalm 89:15
Download
Liturgie:
Schriftlezing:
- Handelingen 22:6-16
- Romeinen 7:14-26

Tekst: Heidelberger Catechismus Zondag 33

Thema: De weg der bekering:
[1] Een Bijbelse weg
[2] Een bevindelijke weg
[3] Een vruchtbare weg

Zingen:
- Psalm 119:67
- Psalm 56:4
- Psalm 51:5,6
- Psalm 19:7
- Psalm 84:6
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Openbaring 19:1-10

Tekst: Openbaring 19:7-9a

Thema: Het Lam Gods en Zijn bruiloftsfeest
[1] De roeping tot het feest
[2] De voorbereiding voor het feest
[3] De blijdschap op het feest

Zingen:
- Psalm 45:7
- Psalm 70:3
- Psalm 100:1,2,3
- Psalm 68:10
- Psalm 69:14
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 50:15-26

Tekst: Hebreeën 11:22

Thema:
[1] Jozef is stervende
[2] Jozef profeteert van de uittocht
[3] Jozefs beenderen

Zingen:
- Psalm 119:10
- Psalm 86:9
- Psalm 77:9,11
- Psalm 130:4
- Psalm 68:9
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 12

Tekst: Heidelberger Catechismus Zondag 32

Thema: Het leven der dankbaarheid:
[1] Een geschonken leven
[2] Een Godzalig leven
[3] Een onmisbaar leven

Zingen:
- Psalm 116:7,10
- Tien geboden:9
- Psalm 138:1,2
- Psalm 1:4
- Psalm 119:1
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Openbaring 17

Tekst: Openbaring 17:14

Thema: Het Lam Gods en Zijn vijanden:
[1] De strijd tegen het Lam
[2] De overwinning van het Lam
[3] De bewaring door het Lam

Zingen:
- Psalm 33:9
- Psalm 2:3
- Psalm 68:1,2
- Psalm 89:8
- Psalm 121:4
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 18:1-20

Tekst: Heidelberger Catechismus Zondag 31 v/a 83+85

Thema: De sleutel van de Christelijke tucht:
[1] De bewogenheid van Christus
[2] Het recht van Christus
[3] De genade van Christus

Zingen:
- Psalm 99:3,7
- Psalm 139:14
- Psalm 119:34,88
- Psalm 147:2
- Psalm 25:4
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Openbaring 12:13 t/m 13:11

Tekst: Openbaring 13:8b

Thema: Het Lam Gods en het Boek des Levens:
[1] Verkiezende liefde
[2] Geestelijk leven
[3] Eeuwig fundament

Zingen:
- Psalm 139:9
- Psalm 119:47
- Psalm 2:4,7
- Psalm 87:1,4
- Psalm 33:6
Download