Preekarchief

Aantal gevonden preken: 1006
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 1:26-45

Tekst: Lukas 1:43

Thema: de kerstvreugde van Elisabet voordat Christus geboren werd:
[1] haar grote verwondering
[2] haar geschonken genade
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Exodus 16:1-21

Tekst: Exodus 16:7a

Thema: de HEERE belooft het zien van Zijn heerlijkheid:
[1] de zwarte achtergrond van deze belofte
[2] de rijke inhoud van deze belofte
[3] de heilzame lessen in deze belofte
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Kolossenzen 1:1-14

Tekst: Kolossenzen 1:13

Thema: onderdanen van Christus:
[1] zij waren verloren
[2] zij werden verlost
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 132:1-18

Tekst: Psalm 132:17-18

Thema: de grote Davidszoon beloofd:
[1] als hoorn
[2] als lamp
[3] als kroon
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Hebreeën 11:8-16

Tekst: Hebreeën 11:13-16
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 45:1-9

Tekst: Hooglied 5:15b-16

Thema: het loflied van de bruid:
[1] Christus’ voortreffelijke gestalte
[2] Christus’ troostvolle woorden
[3] Christus’ liefdevolle vriendschap
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Hooglied 8:1-5, Lukas 2:4-7

Tekst: Hooglied 8:5b

Thema: het kerstlied van de bruid:
[1] de onverdiende geboorte van haar Bruidegom
[2] de smartelijke geboorte van haar Bruidegom
[3] de zaligmakende geboorte van haar Bruidegom
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 18:1-14

Heidelberger Catechismus Zondag 23

Thema: door het ware geloof rechtvaardig voor God:
[1] de bate des geloofs
[2] het nochtans des geloofs
[3] de toe-eigening des geloofs
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 2:25-32

Tekst: Hooglied 4:16b

Thema: het adventslied van de bruid:
[1] een toebereide bruid
[2] een uitziende bruid
[3] een begenadigde bruid
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Openbaring 19: 1-10

Tekst: Openbaring 19: 9a

Thema: de bruiloft van het Lam:
[1] de zaligheid
[2] de gasten
[3] de Gastheer
Download