Preekarchief

Aantal gevonden preken: 1006
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 18:28 t/m 19:1

Tekst: Johannes 19:1

Thema: Christus’ vijfde bloedstorting: Hij werd gegeseld:
[1] De strafdragende Borg
[2] De schuldbetalende Borg
[3] De zondenvergevende Borg

Zingen:
- Psalm 129:2
- Psalm 69:2
- Psalm 38:2,22
- Psalm 85:1
- Psalm 147:2
- Psalm 72:2,7
- Psalm 32:1
Download
Liturgie:
Lezen: Mattheüs 27:11-30

Tekst: Mattheüs 27:29-30

Thema: Christus’ vierde bloedstorting: Hij droeg een doornenkroon:
[1] Daarin werd Hij tot een vloek
[2] Daarmee werd Zijn hoofd verwond
[3] Daardoor werd Hij als Koning bespot

Zingen:
- Psalm 3:1
- Psalm 109:2
- Psalm 89:16,20
- Psalm 21:13
- Psalm 103:2
Download
Liturgie:
Lezen: Hooglied 1:1-8

Tekst:
- Hooglied 1:5
- HC Zondag 30 v/a 81-82

Thema: Het getuigenis van de bruid op weg naar Zijn tafel:
[1] Ik ben zwart maar lieflijk gemaakt
[2] Ik ben lieflijk maar zwart gebleven

Zingen:
- Psalm 27:3
- Psalm 130:2
- Psalm 139:14
- Psalm 43:2,3
- Psalm 45:6
- Psalm 93:4
Download
Liturgie:
Lezen: Habakuk 3

Tekst: Habakuk 3:2

Thema: Het gebed van Habakuk om Gods werk:
[1] Zijn vrees
[2] Zijn smeking
[3] Zijn pleitgrond

Zingen:
- Psalm 90:9
- Psalm 85:2
- Psalm 28:2,5,6
- Psalm 138:4
- Psalm 74:2
Download
Liturgie:
Lezen: Hebreeën 13:1-17

Tekst: Hebreeën 13:5-6

Thema: De trouwe zorg des HEEREN
[1] Zijn vermaning
[2] Zijn belofte
[3] Zijn hulp

Zingen:
- Psalm 62:4
- Psalm 119:18
- Psalm 27:5,7
- Psalm 118:3,7
- Psalm 56:4
Download
Liturgie:
Lezen: Genesis 6

Tekst: Hebreeën 11:7

Thema: De ark der behoudenis:
[1] Noach door vrees behouden
[2] Noach heeft de ark gebouwd door het geloof
[3] Noach heeft de wereld veroordeeld
[4] Noach heeft beërft de heerlijkheid

Zingen:
- Psalm 119:69
- Psalm 135:3
- Psalm 119:27,60
- Psalm 102:16
- Psalm 90:9
Download
Liturgie:
Lezen: Mattheüs 26:57-75

Tekst: Mattheüs 26:75

Thema: De verloochening van Petrus:
[1] De diepte van de Borg in de verloochening
[2] De liefde van de Borg voor Petrus
[3] Alles onder de leiding van de Drie-enige God

Zingen:
- Psalm 73:12
- Psalm 22:12
- Psalm 89:14,15
- Psalm 69:6
- Psalm 51:9
Download
Liturgie:
Lezen: Lukas 22:7-20

Tekst: Heidelberger Catechismus Zondag 28

Thema: Het heilig avondmaal leert en verzekert de gemeenschap aan Christus' offer:
[1] Een zichtbare prediking
[2] Een geestelijke verklaring
[3] Een genadige toezegging

Zingen:
- Psalm 111:3
- Psalm 23:2
- Psalm 65:2,3
- Psalm 90:8
- Psalm 103:3
Download
Liturgie:
Lezen: Mattheüs 26:57-68

Tekst: Mattheüs 26:67-68

Thema: Christus’ derde bloedstorting: in huis van Kajafas:
[1] Zijn aangezicht met speeksel bevuild
[2] Zijn aangezicht door slagen verwond
[3] Zijn aangezicht onder spot bedekt

Zingen:
- Psalm 38:12,20
- Psalm 119:68
- Psalm 35:7,10
- Psalm 25:7
- Psalm 97:7
Download
Liturgie:
Lezen: Handelingen 16:16-34

Tekst: Heidelberger Catechismus Zondag 27 v/a 74

Thema: De doop is ook voor de jonge kinderen van de gemeente:
[1] Dat wil de Gods des verbonds
[2] Dat openbaart het teken des verbonds
[3] Dat predikt de belofte des verbonds

Zingen:
- Psalm 25:3
- Psalm 105:5
- Psalm 89:2,15
- Psalm 45:8
- Psalm 103:9
Download