Welkom

Welkom op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Kralingen. Op deze website vertellen wij u meer over onze gemeente. Wij zijn een streekgemeente met ongeveer 250 leden. U bent van harte welkom om een dienst mee te maken. Wij komen elke zondag om 10.00 uur en 16.30 uur bij elkaar in een kerkdienst in de Jeruzalemkerk.

Live meeluisteren

Klik hier als de live speler niet werkt

Activiteiten

wo

4

mrt.

Vrouwenvereniging
10:00-12:00
Kerkenraadsvergadering
20:15-20:45 bij Pastorie

vr

6

mrt.

Jeugdvereniging -16 Jonathan
20:00-21:30 bij Zijzaal Jeruzalemkerk
Meer activiteiten

Liturgie zondag 1 maart 2020


Ochtenddienst

Psalm 131: 4

Psalm 119: 88

Psalm 69: 3 en 4

Psalm 38: 17

Psalm 138: 4

Schriftlezingen: Zacharia 13: 1-9 en Mattheüs 26: 30-35

Tekst: Mattheüs 26: 31-35

Thema: Gethsémané – Gabbatha - Golgotha (1): De Goede Herder op weg naar Gethsémané:

[1] een geslagen Herder;

[2] een tegengesproken Herder;

[3] een trouwe Herder

 

Middagdienst

Psalm 33: 9

Psalm 93: 1

Psalm 45: 1 en 2

Psalm 45: 3

Psalm 103: 10

Schriftlezing: Psalm 45

Zondag: HC zondag 12 (c)

Tekst: Psalm 45: 4-6

Thema: Het drievoudig ambt van Christus (3): Christus als Koning:

[1] het zwaard aan Zijn heup;

[2] de gang van Zijn strijdwagen;

[3] de pijlen van Zijn boog


Mededeling 

Het e-mailadres van de scriba is gewijzigd in: scriba (at) cgkkralingen.nl. 


Jongerenavond +16

Op DV zaterdagavond 14 maart 2020 wordt er in de Chr. Geref. Kerk te Nieuwkoop een +16-jongerenavond gehouden. Deze avond wordt georganiseerd door de jeugdverenigingen van Nieuwkoop en Scheveningen.

Thema van deze Bijbelstudieavond is ”Waarvoor zou ik bidden?” De leiding is in handen van ds. W.L. van der Staaij.

Aanvang: 20.00 uur

Sluiting: 22.00 uur

Locatie: Nieuwveenseweg 38a in Nieuwkoop

Alle jongeren – ook uit de Jeruzalemkerk Kralingen – van harte welkom!