Welkom

Welkom op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Kralingen. Op deze website vertellen wij u meer over onze gemeente. Wij zijn een streekgemeente met ongeveer 250 leden. U bent van harte welkom om een dienst mee te maken. Wij komen elke zondag om 10.00 uur en 16.30 uur bij elkaar in een kerkdienst in de Jeruzalemkerk.

Wilt u een preek terugluisteren? Ga dan naar het preekarchief.

Wilt u meer weten over het christelijk geloof of heeft u interesse in een gratis Bijbel? Kijk dan op de pagina van de evangelisatiewerkgroep.

Coronavirus

In verband met het coronavirus kunnen de diensten momenteel alleen op uitnodiging bijgewoond worden. Geen uitnodiging? U kunt op de volgende manieren de diensten toch volgen:

Meeluisteren: via de live speler op deze pagina of via Kerkomroep.

Meekijken: via Youtube.

Live meeluisteren

Klik hier als de live speler niet werkt

Activiteiten

Er zijn geen toekomstige activiteiten gepland.

Liturgie zondag 25 juli 2021


Ochtenddienst

Psalm 25: 8

Psalm 25: 3

Psalm 56: 5 en 6

Psalm 117: 1

Psalm 73: 13

Schriftlezing: 2 Korinthe 1: 1-11

Tekst: 2 Korinthe 1: 8-10

Thema: Korinthe (5): Het doodvonnis van Paulus ingetrokken:

[1] Gods beproeving;

[2] Gods verlossing;

[3] Gods vertroosting


Middagdienst 

Psalm 25:2

Psalm 36:3a en 2b

Psalm 119:3 en 51

Psalm 86:6

Psalm 139:14

Schriftlezing: Jeremia 6:1-16

Tekst: Jeremia 6:16a

Thema: De weg naar de ware rust:[1] stilstaan bij de weg;

[2] vragen naar de weg;

[3] rust vinden op de Weg


Coronavirus (update 3 juni)

I.v.m. het coronavirus kunnen wij momenteel niet op de gebruikelijke wijze samenkomen. Daarom kunnen er naast gemeenteleden maar een beperkt aantal gasten aanwezig zijn. U kunt zich aanmelden via onderstaand mailadres.

info@cgkkralingen.nl


Digitale collecte

Omdat de collecten vanwege het coronavirus niet op de gebruikelijke manier kunnen plaatsvinden tijdens de erediensten, vragen wij u om uw gaven voor de kerk over te maken op een van de volgende bankrekeningnummers:

-NL 59 INGB 0003 1530 10

-NL 54 RABO 0159 0464 91

Beide rekeningen zijn t.n.v. Chr. Ger. Kerk Rotterdam-Kralingen.

Hartelijk dank als u ook in deze vorm aan onze gemeente wilt denken!