Welkom

Welkom op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Kralingen. Op deze website vertellen wij u meer over onze gemeente. Wij zijn een streekgemeente met ongeveer 250 leden. U bent van harte welkom om een dienst mee te maken. Wij komen elke zondag om 10.00 uur en 16.30 uur bij elkaar in een kerkdienst in de Jeruzalemkerk.

Wilt u een preek terugluisteren? Ga dan naar het preekarchief.

Wilt u meer weten over het christelijk geloof of heeft u interesse in een gratis Bijbel? Kijk dan op de pagina van de evangelisatiewerkgroep.

Wilt u de Augustinusavonden bijwonen? Klik dan hier voor meer informatie.

Live meeluisteren

Klik hier als de live speler niet werkt

Activiteiten

Er zijn geen toekomstige activiteiten gepland.

Liturgie zondag 21 augustus 2022Volgt D.V. later deze week.


Coronavirus (update 21-03-2022)

U bent welkom om onze diensten te bezoeken. Vooraf overleggen is niet meer nodig. Dit geldt voor de zondagse diensten, voor de Bijbellezing en de Augustinusavonden. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres: info@cgkkralingen.nl. Op sommige plaatsen in de kerk wordt nog een bank overgeslagen, maar dit is helder aangegeven in de kerk. De basisadviezen, zoals het ontsmetten van de handen en thuisblijven bij klachten blijven wel van kracht. Verder gelden geen specifieke maatregelen meer. Voor een goede spreiding over het kerkgebouw is de galerij (nog) geopend. U kunt als gast dus ook plaatsnemen op de galerij.


Digitale collecte

Omdat de collecten vanwege het coronavirus niet op de gebruikelijke manier kunnen plaatsvinden tijdens de erediensten, vragen wij u om uw gaven voor de kerk over te maken op een van de volgende bankrekeningnummers:

-NL 59 INGB 0003 1530 10

-NL 54 RABO 0159 0464 91

Beide rekeningen zijn t.n.v. Chr. Ger. Kerk Rotterdam-Kralingen.

Hartelijk dank als u ook in deze vorm aan onze gemeente wilt denken!