Onderhoudscommissie

Deze commissie is in 1983 opgericht en houdt zich bezig met allerhande werkzaamheden betreffende onderhoud aan de kerk en de pastorie. Dit kunnen zowel werkzaamheden zijn die door de commissie zelf uitgevoerd worden als het begeleiden van werkzaamheden van derden.

De commissie bestaat momenteel uit 8 personen waarbij er verschillende vakdisciplines aanwezig zijn.

Per jaar wordt er een planning gemaakt van de uit te voeren werkzaamheden. Er wordt hiervoor op vaste avonden gewerkt en indien nodig extra, bij onvoorziene onderhoudswerkzaamheden.