Kerkblad

De gemeente heeft een eigen kerkblad, "Om vriend en broed'ren", dat eenmaal per maand verschijnt. Dit blad is voor leden gratis, niet-leden kunnen zich abonneren. De prijs voor het abonnement wordt jaarlijks in het kerkblad van januari weergegeven. Voor 2023 bedraagt de prijs € 20,00 per jaar. 

Kopij voor het kerkblad inleveren voor de 20e van de maand bij de eindredacteur J.A. van Voorden.

Hoofdredacteur: Ouderling A.M. van Voorden

Administratie & redactie: J.A. van Voorden

Emailadres: j.a.vanvoorden (at) kliksafe.nl

Klik hier om het kerkblad van juli en augustus in te zien.