Gemeente

De gemeente werd geïnstitueerd op 15 juni 1930 als Gereformeerde Gemeente in Hersteld Verband. Op 27 augustus 1980 werd de gemeente op haar verzoek door de classis Rotterdam met algemene stemmen toegelaten tot het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

De gemeente werd bediend door de volgende predikanten:

1930 - 1946 Ds. D.C. Overduin
1947 - 1980 Ds. P. Overduin
1981 - 1993 Ds. P. Beekhuis
1999 - januari 2007 Ds. J.M.J. Kieviet
juni 2007 - april 2015 Ds. A. Hoekman
September 2015 - heden Ds. A.J.T. Ruis


Meer informatie over de geschiedenis van de gemeente is lezen in het gedenkboek van de hand van wijlen dhr. C. van Holten. Het is verschenen onder de titel: In het jubeljaar, 1930-1980, 50 jaar Gereformeerde Gemeente in Hersteld Verband te Rotterdam. Dit boeiende boek, dat van vele historische foto's is voorzien, is echter helaas niet meer verkrijgbaar.