Preekarchief

Aantal gevonden preken: 608
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 3

Tekst: Handelingen 3: 26

Thema: God, de gevende God:
[1] de beloofde zegen
[2] de verworven zegen
[3] de gepredikte zegen
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Job 19

Tekst: Job 19: 25-27

Thema: Het opstandingslied van een stervende Job:
[1] een lied van geloof en vertrouwen
[2] een lied van hoop en verwachting
[3] een lied van liefde en verlangen
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Markus 14: 26-31 en 16: 1-8

Tekst: Markus 16: 7

Thema: Paasevangelie voor Petrus:
[1] Petrus en de zorg van zijn Herder
[2] Petrus en het spoor van zijn Herder
[3] Petrus en het woord van zijn Herder
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 22: 1-23

Tekst: Psalm 22: 15-17

Thema: Drieërlei troost uit het lijden van Christus:
[1] troost uit Zijn angsten (15)
[2] troost uit Zijn sterven (16)
[3] troost uit Zijn wonden (17)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 19: 12-26

Tekst: Lukas 17: 32

Thema: de vrouw van Lot:
[1] haar tijd
[2] haar man
[3] haar val
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Galaten 3

Tekst: Galaten 3: 1

Thema: Paulus roept de Galaten wakker:
[1] een beeldende prediking
[2] een ernstige vraag
[3] een groot gevaar
Download
Liturgie:
Schriftlezingen:  Zacharia 13: 1-9, Mattheüs 26: 31-56 en Mattheüs 27: 45-54

Tekst: Zacharia 13: 7

Thema: Gods zwaard tegen Zijn Metgezel:
[1] de Heere roept
[2] de Herder geraakt
[3] de kleinen bevrijd
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 23: 26-34

Tekst: Lukas 23: 34

Thema: Jezus’ eerste kruiswoord:
[1] de Persoon die dit bidt
[2] de personen voor wie Hij bidt
[3] de verhoring van dit gebed
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 12: 22-34

Tekst: Lukas 12: 32

Thema: troost van de grote Herder voor Zijn kleine kudde:
[1] onmisbare troost
[2] gegronde troost
[3] zalige troost
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 75 en Mattheüs 26: 36-39

Tekst: Psalm 75: 9

Thema: de drinkbeker in de hand des HEEREN:
[1] de beker werd gevuld
[2] de beker werd leeggedronken
Download