Preekarchief

Aantal gevonden preken: 581
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 28: 16-20 en Johannes 3: 1-8

Zondag: HC zondag 26 | Mattheüs 28: 19

Thema: De Doop (1): De inzetting van de Doop:
[1] de opdracht tot de Doop
[2] het teken van de Doop
[3] de Naam bij de Doop
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 5: 1-18

Tekst: Johannes 5: 10-16

Thema: Bethesda (2): Het Lam Gods in het ziekenhuis van Bethesda:
[1] als de miskende Zaligmaker (12)
[2] als de zoekende Herder (14)
[3] als het lijdende Lam (16)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 28: 17-30 en Romeinen 10: 1-9

Tekst: Handelingen 28: 20, 23 en 24

Thema: Israëls Hoop verkondigd tijdens een lockdown:
[1] een prediker met hoop (20b)
[2] een boodschap van hoop (23)
[3] een teken van hoop (24)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 15: 1-17

Zondag: HC Zondag 25

Thema: het kostbare geschenk van de sacramenten:
[1] de werking van het geloof
[2] de kenmerken van de sacramenten
[3] de grond van de zaligheid
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 5: 1-9 en 16-30

Tekst: Johannes 5: 1-9

Thema: Bethesda (1): De Zoon in het ziekenhuis van Bethesda:
[1] de weg die Zijn Vader Hem laat gaan (1-4)
[2] de mens die Zijn Vader Hem laat zien (5-7)
[3] het werk dat Zijn Vader Hem laat doen (8-9)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 24

Tekst: Mattheüs 24: 32-33

Thema: Jezus bereidt voor op Zijn toekomst. En geeft bij:
[1] indringende gebeurtenissen
[2] een onderwijzend voorbeeld
[3] tot een noodzakelijke les
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 43

Tekst: Jesaja 43: 1-2

Thema: belofte van verlossing en bewaring:
[1] het adres van deze belofte
[2] de inhoud van deze belofte
[3] de reden en het doel van deze belofte
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Exodus 15: 22-27

Tekst: Exodus 15: 22-26

Thema: de Heere als Heelmeester in het nieuwe jaar:
[1] Zijn beproevende hand (22-24)
[2] Zijn genezende kracht (25)
[3] Zijn belovende woord (26)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 21

Tekst: Jesaja 21: 11-12

Thema: de wachter in de oudejaarsnacht:
[1] een vraag uit het duister (11)
[2] het woord van de wachter (12a)
[3] de weg naar het licht (12b)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Kronieken 21

Tekst: 2 Kronieken 21: 7

Thema: Toch nog Kerst:
[1] duisternis
[2] licht
[3] belofte
Download