Preekarchief

Aantal gevonden preken: 642
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 12: 8-20

Tekst: Genesis 12: 16-20

Thema: de gevallen Abram vertrekt vanuit Egypte naar Kanaän:
[1] het was God Die hem vasthield
[2] het was God Die hem terugbracht
[3] het was God Die hem weer oprichtte

Deze dienst is niet opgenomen.

Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 12: 1-9

Tekst: Genesis 12: 10-15

Thema: de gelovige Abram vertrekt vanuit Kanaän naar Egypte:
[1] hij wordt beproefd
[2] hij wankelt
[3] hij valt

Deze dienst is niet opgenomen.

Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 18: 15-22

Zondag: HC zondag 31b

Thema: drie van Gods eigenschappen in de tucht:
[1] Gods heiligheid
[2] Gods lankmoedigheid
[3] Gods genade

Deze dienst is niet opgenomen.

Liturgie:
Schriftlezing: 2 Korinthe 12: 1-10

Tekst: 2 Korinthe 12: 7-9a

Thema: Korinthe (4): De doorn in het vlees:
[1] wat de Heere aan Paulus geeft
[2] wat de Heere van Paulus hoort
[3] wat de Heere tot Paulus zegt

Deze dienst is niet opgenomen.

Liturgie:
Gedoopt: Levi Bouwmeester en Lotte van Leeuwen

Schriftlezing: Mattheüs 15: 21-28

Tekst: Mattheüs 15: 21-28

Thema: Christus’ hart voor een moeder in nood:
[1] hoe Hij haar opzoekt
[2] hoe Hij haar beproeft
[3] hoe Hij haar verhoort
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jeremia 1: 4-12 en Handelingen 18: 9-17

Tekst: Handelingen 18: 9-17

Thema: Korinthe (3): ‘Ik heb veel volk in deze stad’:
[1] het werk van God in Korinthe
[2] het werk van de duivel in Korinthe
[3] het werk van de overheid in Korinthe
Download
Liturgie:
Gedoopt: Justin Richardson en Bernard Stolk

Schriftlezing: Exodus 4

Tekst: Exodus 4: 24-26

Thema: Mozes & Zippora en Gods verbond:
[1] viervoudige gebeurtenis
[2] viervoudige boodschap
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Korinthe 1

Tekst: Handelingen 18: 7-10

Thema: Korinthe (2): Gods gebouw in Korinthe:
[1] de vergaderplaats van de gemeente
[2] de eerstelingen van de gemeente
[3] het fundament van de gemeente
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheus 7:13-29

Tekst: Mattheus 7:21

Thema: De weg naar het Koninkrijk:
[1] langs het smalle pad
[2] alleen door het geloof
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheus 11

Tekst: Mattheus 11:23 en 24

Thema: Christus’ boodschap aan Kapernaum:
[1] zo rijk bevoorrecht
[2] zo ernstig gewaarschuwd
[3] zo welmenend geroepen
Download