Preekarchief

Aantal gevonden preken: 529
Liturgie:
Schriftlezing: Galaten 1: 13-24

Tekst: Galaten 1: 13-24

[1] Paulus voor zijn bekering (13-14)
[2] Paulus bij zijn bekering (15-16a)
[3] Paulus na zijn bekering (16b-24)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 1: 30-35 en Filippenzen 2: 1-11

Tekst: HC zondag 14

Thema: De komst van Christus naar deze aarde:
[1] het wonder van Zijn komst
[2] het doel van Zijn komst
[3] het nut van Zijn komst
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 9: 10-17 en Lukas 24: 25-35

Tekst: Lukas 24: 28-35

Thema: De opgestane Herder openbaart zich aan Zijn schapen:
[1] brandende harten
[2] geopende ogen
[3] haastende voeten
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Galaten 1: 6-12

Tekst: Galaten 1: 6-12

[1] hoe het evangelie in Galatië gekomen is
[2] hoe gevaarlijk het is om van dat éne evangelie af te wijken
[3] waar dat éne echte evangelie aan te herkennen is
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jakobus 1: 1 t/m 18

Tekst: Jakobus 1: 1 t/m 4

Thema: de beproeving uws geloofs werkt...:
[1] vreugde
[2] lijdzaamheid
[3] volmaaktheid
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Mattheus 18: 10 t/m 14 en Lukas 15: 1 t/m 7

Tekst: Lukas 15: 1 t/m 7

Thema: de gelijkenis van het verloren schaap
[1] de aanleiding tot het uitspreken van deze gelijkenis
[2] de verklaring van deze gelijkenis
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Galaten 1: 1-5

Tekst: Galaten 1: 1-5

Thema: een eerste kennismaking met de Galatenbrief:
[1] de lezers van deze brief [2b]
[2] de schrijver van deze brief [1-2a]
[3] de zegengroet van deze brief [3-5]
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 16: 13-20 en Johannes 20: 24-31

Tekst: HC zondag 13

Thema: Thomas' tweevoudige belijdenis:
[1] mijn God (v/a 33)
[2] mijn Heere (v/a 34)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 23 en Lukas 24: 13-25

Tekst: Lukas 24: 22-27

Thema: de verrezen Herder roept Zijn afgedwaalde schapen terug:
[1] met de stenen van Zijn slinger (22-24)
[2] met het onderste van Zijn staf (25)
[3] met het opperste van Zijn staf (26-27)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Kronieken 21: 26 t/m 1 Kronieken 22: 1

Tekst: 1 Kronieken 21: 26 t/m 1 Kronieken 22: 1

Thema: In de toorn gedenk des ontfermens (5)
Download