Preekarchief

Aantal gevonden preken: 776
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 39: 1-12

Zondag: HC zondag 41 (b)

Thema: Het zevende gebod en de zonde:
[1] de verzoekingen van de zonde
[2] het vechten tegen de zonde
[3] het vluchten voor de zonde
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 65: 1-5 en Lukas 23: 26-34

Tekst: Lukas 23: 33-34a

Thema: De wonden van Christus (4): De wonden in Christus' handen:
[1] Zijn doorboorde handen
[2] Zijn biddende handen
[3] Zijn uitgebreide handen
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 2: 18-25 en Mattheüs 5: 27-32

Zondag: HC zondag 41 (a)

Thema: Het zevende gebod (1): Het huwelijk als bloem uit het paradijs:
[1] Wie die bloem geeft
[2] hoe die bloem bloeit
[3] als die bloem knakt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Markus 15: 16-21 en 2 Korinthe 12: 7-10

Tekst: Markus 15: 17b

Thema: De wonden van Christus (3): Christus, de met doornen gekroonde Koning:
[1] de spot met deze Koning
[2] de kroon van deze Koning
[3] het volk van deze Koning
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 5: 21-26 en Galaten 5: 13-26

Zondag: HC zondag 40

Thema: Bijbelse lijnen vanuit het zesde gebod:
[1] de lijn naar de praktijk (105)
[2] de lijn naar het hart (106)
[3] de lijn naar de liefde (107)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 50: 4-9 en Johannes 18: 28-40

Tekst: Johannes 19: 1

Thema: De wonden van Christus (2): Christus onder de geselslagen:
[1] hoe Hij daar staat
[2] wie Hem daar slaat
[3] welke weg Hij daarin gaat
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 119: 33-48

Belijdenissen: Boek 3
[1] de stad
[2] de studie
[3] de Schrift
[4] de sekte
[5] zijn moeder
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 4: 3-16 en 1 Johannes 3: 11-18

Zondag: HC zondag 40
Tekst: Genesis 4: 5b en 13 en 16

Thema: Het 6e gebod en de weg van Kaïn:
[1] het begin van die weg
[2] het vervolg van die weg
[3] het einde van die weg
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 22: 39-46 en Hebreeën 5: 7-10

Tekst: Lukas 22: 44

Thema: De wonden van Christus (1): Christus in Gethsémané:
[1] hoe Hij gestreden heeft
[2] hoe Hij gebeden heeft
[3] hoe Hij geleden heeft
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 21 : 25 - 38

Tekst: Lukas 21 : 36

Thema: aansporing tot waakzaamheid:
[1] een wakend oog
[2] een biddend hart
[3] een zegenend God
Download