Preekarchief

Aantal gevonden preken: 1006
Liturgie:
Lezen: Lukas 22:39-46

Tekst: Lukas 22:44

Thema: Christus’ tweede bloedstorting in de hof van Gethsémané:
[1] Zijn gaan in een sprekende plaats
[2] Zijn bidden in een zware strijd
[3] Zijn zweten van grote druppels bloed

Zingen:
- Psalm 69:1
- Psalm 131:2,3
- Psalm 22:3,7
- Psalm 116:5
- Psalm 65:9
Download
Liturgie:
Lezen: 2 Koningen 7

Tekst: 2 Koningen 7:1,2

Thema:
[1] Een ongeloofde boodschap
[2] Een waargebleken boodschap

Zingen: 
- Psalm 84:5
- Psalm 1:1
- Psalm 89:13 en 14
- Psalm 95:5
- Psalm 119:47
Download
Liturgie:
Lezen: Genesis 3:16 - 4:2

Tekst: Genesis 3:24

Thema: De mens uitgedreven uit het paradijs:
[1] Waarom?
[2] Waaruit?
[3] Waarmee?
[4] Waarheen?
[5] Waartoe?

Zingen:
- Psalm 80: 1 en 2
- Psalm 25:5
- Psalm 60:1 en 2
- Psalm 80:9
- Psalm 130:4
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 22:1-16

Tekst: Heidelberger Catechismus Zondag 27 v/a 72-73

Thema: De Doop wordt het 'bad der wedergeboorte' en de 'afwassing der zonden' genoemd:
[1] Hoe de dwaalleer dat ziet
[2] Hoe Gods Woord dat bedoelt
[3] Hoe het ware geloof dat beleeft
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 17:9-14, Kolossenzen 2:6-15

Tekst: Lukas 2:21a

Thema: Christus’ eerste bloedstorting: Zijn besnijdenis:
[1] Het bevel van God
[2] De gehoorzaamheid van Christus
[3] De zaligheid van zondaren
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Koningen 5:1-14

Tekst: Heidelberger Catechismus Zondag 26

Thema: De Heilige Doop leert en verzekert de afwassing der zonden:
[1] Een zichtbare prediking
[2] Een geestelijke verklaring
[3] Een genadige toezegging
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 1:1-18

Tekst: Johannes 1:16

Thema: De genade van Jezus Christus voor arme zondaren:
[1] Overvloedige genade
[2] Ontvangen genade
[3] Onderscheiden genade
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Markus 4: 1-34

Tekst: Markus 4: 26-29

Thema: het zaad in de akker:
[1] het zaaien
[2] het groeien
[3] de oogst
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jozua 5:9 t/m 6:5

Tekst: Jozua 5:14b

Thema: De verrassende komst van Christus:
[1] Zijn bepaalde tijd
[2] Zijn Vorstelijke verschijning
[3] Zijn gesproken Woord
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Richteren 6:11-24

Tekst: Heidelberger Catechismus Zondag 25

Thema: de oorsprong van het ware geloof:
[1] de Werkmeester van het geloof
[2] de versterking van het geloof
[3] het Voorwerp van het geloof
Download