Preekarchief

Aantal gevonden preken: 813
Liturgie:
Schriftlezingen: 1 Koningen 10: 1 – 13 en Mattheus 12: 38 – 45

Tekst: Mattheus 12: 42

Thema: de koningin van Scheba:
[1] in haar komen tot Salomo
[2] in haar horen naar Salomo
[3] in haar opstaan in het oordeel
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 24

Tekst: Handelingen 24: 24

Thema: Paulus en Felix:
[1] Felix moet weten wie Paulus is
[2] Felix moet weten wie hijzelf is
[3] Felix moet weten wie Christus is
Download
Liturgie:
Preek van: ds. C.P. de Boer
Gelezen door: ouderling Naaktgeboren

Schriftlezing: Mattheus 11: 25-30

Tekst: Mattheus 11: 25-27

Thema: Christus' zachtmoedigheid:
[1] de grondtoon van Jezus' psalm voor Zijn Vader
[2] de inhoud van Jezus' onderwijs aan Zijn kinderen
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Hoséa 11

Tekst: Hoséa 11: 8 en 9

Thema: Gods liefdesopenbaring:
[1] de wending in God
[2] het wonder door God
[3] de waarheid in God
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 16: 1-12

Tekst: Handelingen 16: 9 en 12a

Thema: het Goddelijk offensief in Filippi, in Europa:
[1] de wil des Heeren
[2] de gezindheid des Heeren
[3] de overwinning des Heeren
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 17:15-34

Tekst: Handelingen 17: 34a

Thema: Paulus in Athene.
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 38

Tekst: Jesaja 38

Thema: de ziekte van Hizkía:
[1] bitterheid
[2] lieflijkheid
[3] vrijheid
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Samuël 23: 1-7

Tekst: 2 Samuël 23: 5

Thema: de belijdenis van een stervende David: 
[1] een vernederende terugblik
[2] een vaste zekerheid
[3] een heerlijke wetenschap
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jozua 7: 1-26 en Hosea 2: 13-15

Tekst: Jozua 7: 10 en 19

Thema: het dal van Achor tot een deur der hope geopend: 
[1] een onderbroken gebed
[2] een opgedragen bekering
[3] een geschonken verlossing
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 14: 1-21

Tekst: Johannes 14: 6b

Thema: Christus is het leven:
[1] Hij geeft het leven
[2] Hij onderhoudt het leven
[3] Hij voltooit het leven
Download