Preekarchief

Aantal gevonden preken: 999
Liturgie:
Schriftlezing: Openbaring 17

Tekst: Openbaring 17:14

Thema: Het Lam Gods en Zijn vijanden:
[1] De strijd tegen het Lam
[2] De overwinning van het Lam
[3] De bewaring door het Lam

Zingen:
- Psalm 33:9
- Psalm 2:3
- Psalm 68:1,2
- Psalm 89:8
- Psalm 121:4
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 18:1-20

Tekst: Heidelberger Catechismus Zondag 31 v/a 83+85

Thema: De sleutel van de Christelijke tucht:
[1] De bewogenheid van Christus
[2] Het recht van Christus
[3] De genade van Christus

Zingen:
- Psalm 99:3,7
- Psalm 139:14
- Psalm 119:34,88
- Psalm 147:2
- Psalm 25:4
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Openbaring 12:13 t/m 13:11

Tekst: Openbaring 13:8b

Thema: Het Lam Gods en het Boek des Levens:
[1] Verkiezende liefde
[2] Geestelijk leven
[3] Eeuwig fundament

Zingen:
- Psalm 139:9
- Psalm 119:47
- Psalm 2:4,7
- Psalm 87:1,4
- Psalm 33:6
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 16:13-28

Tekst: Heidelberger Catechismus Zondag 31 v/a 83-84

Thema: De prediking van het Evangelie voorgesteld als een poort:
[1] De sleutel voor die poort
[2] De opening van die poort
[3] De sluiting van die poort

Zingen:
- Psalm 138:3
- Psalm 89:14
- Psalm 81:12,13,15,18
- Psalm 95:4
- Psalm 118: 10a-9b
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Openbaring 7

Tekst: Openbaring 7:9,13,14

Thema: Het Lam Gods en Zijn Kerk:
[1] Zijn grote Kerk
[2] Zijn verdrukte Kerk
[3] Zijn beklede Kerk

Zingen:
- Psalm 68:5
- Psalm 51:4
- Psalm 102:1,7,16
- Psalm 45:7
- Psalm 46:6
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 48

Tekst: Hebreeën 11:21

Thema: Jakobs leven:
[1] Jakobs einde nadert
[2] De zegening voor zijn kleinkinderen
[3] Zijn aanbidding

Zingen:
- Psalm 20:1
- Psalm 78:3
- Psalm 81:1,4,5
- Psalm 68:17
- Lofzang van Simeon:1
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Hebreeën 9:24 t/m 10:14

Tekst: Heidelberger Catechismus Zondag 29 en 30 v/a 80

Thema: De aanwezigheid van Christus bij het Heilig Avondmaal:
[1] Wat de dwaalleer daarvan maakt
[2] Wat Christus daarvan zegt
[3] Wat de gelovige daarvan beleefd

Zingen:
- Psalm 25:7
- Psalm 111:5
- Psalm 132:9,10
- Psalm 16:3
- Psalm 103:2
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Openbaring 5

Tekst: Openbaring 5:6a,9b,12

Thema: Het Lam Gods in het midden van de troon
[1] Het geslachte Lam
[2] Het verlossende Lam
[3] Het prijzenswaardige Lam

Zingen:
- Psalm 68:16
- Psalm 72:6
- Psalm 40:3,4
- Psalm 103:11
- Psalm 22:14
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Petrus 1:1-12

Thema: Wederomgeboren tot een levende hoop:
[1] Het feit daarvan
[2] De oorzaken daarvan
[3] De troost daarvan

Zingen:
- Psalm 42 : 3
- Psalm 43 : 5
- Psalm 27 : 3 en 7
- Psalm 146 : 3
- Psalm 37 : 9
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 20:24-31

Tekst: Johannes 20:26-29

Thema: De opgestane Heere openbaart Zich aan Thomas:
[1] Thomas werd getrokken tot de Heere
[2] Thomas werd onderwezen door de Heere
[3] Thomas werd vol van de Heere

Zingen:
- Psalm 43:5
- Psalm 122:3
- Psalm 119:52,53
- Psalm 118:7
- Psalm 27:7
Download