Preekarchief

Aantal gevonden preken: 750
Liturgie:
Schriftlezing: Galaten 2: 11-21

Tekst: Galaten 2: 20

Thema: leven uit Christus' dood en opstanding:
[1] met Christus gekruisigd
[2] met Christus leven
[3] in Christus geloven
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Petrus 1: 1-13

Tekst: 1 Petrus 1: 3

Thema: het loflied van Petrus op Pasen:
[1] het lied van de levende God
[2] het lied van de levende hoop
[3] het lied van de levende Christus
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Hooglied 3 en Johannes 20: 11-18

Tekst: Johannes 20: 11-12 en 16-17

Thema: Maria's ogen op de opstandingsdag:
[1] gesloten voor het volbrachte werk van Christus
[2] geopend door het krachtige werk van Christus
[3] gericht op het voortgaande werk van Christus
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 19: 28-37 en 1 Johannes 5: 1-9

Tekst: Johannes 19: 32-34 en 37

Thema: De wonden van Christus (5, slot): De wond in de zijde van de Zaligmaker:
[1] de waarheid van Zijn sterven
[2] de grootte van Zijn liefde
[3] de rijkdom van Zijn zegen
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 39: 1-12

Zondag: HC zondag 41 (b)

Thema: Het zevende gebod en de zonde:
[1] de verzoekingen van de zonde
[2] het vechten tegen de zonde
[3] het vluchten voor de zonde
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 65: 1-5 en Lukas 23: 26-34

Tekst: Lukas 23: 33-34a

Thema: De wonden van Christus (4): De wonden in Christus' handen:
[1] Zijn doorboorde handen
[2] Zijn biddende handen
[3] Zijn uitgebreide handen
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 2: 18-25 en Mattheüs 5: 27-32

Zondag: HC zondag 41 (a)

Thema: Het zevende gebod (1): Het huwelijk als bloem uit het paradijs:
[1] Wie die bloem geeft
[2] hoe die bloem bloeit
[3] als die bloem knakt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Markus 15: 16-21 en 2 Korinthe 12: 7-10

Tekst: Markus 15: 17b

Thema: De wonden van Christus (3): Christus, de met doornen gekroonde Koning:
[1] de spot met deze Koning
[2] de kroon van deze Koning
[3] het volk van deze Koning
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 5: 21-26 en Galaten 5: 13-26

Zondag: HC zondag 40

Thema: Bijbelse lijnen vanuit het zesde gebod:
[1] de lijn naar de praktijk (105)
[2] de lijn naar het hart (106)
[3] de lijn naar de liefde (107)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 50: 4-9 en Johannes 18: 28-40

Tekst: Johannes 19: 1

Thema: De wonden van Christus (2): Christus onder de geselslagen:
[1] hoe Hij daar staat
[2] wie Hem daar slaat
[3] welke weg Hij daarin gaat
Download