Preekarchief

Aantal gevonden preken: 776
Liturgie:
Schriftlezing: Exodus 32: 1-14 en Romeinen 10: 12-15

Zondag: HC zondag 35

Thema: Het tweede gebod - 'Geen gesneden beeld...':
[1] in de Bijbel (96)
[2] in de praktijk (97)
[3] in de kerk (98)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 6: 12-26

Tekst: Mattheus 5: 1-3

Thema: De Zaligmaker en Zijn zaligsprekingen - 1: Bedelaars aan de deur van Gods genade:
[1] hun Zaligmaker (1-2)
[2] hun armoede (3a)
[3] hun rijkdom (3b)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Timotheüs 4: 1-8

Tekst: 2 Timotheüs 4: 6-8

Thema: ‘Paulus’ belijdenis in de avond van zijn leven’:
[1] zijn heden
[2] zijn verleden
[3] zijn toekomst
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 27 en Lukas 2: 41-49

Tekst: Psalm 27: 4-5a

Thema: Davids drievoudig verlangen:
[1] om te wonen in Gods heiligdom
[2] om te onderzoeken in Gods heiligdom
[3] om te schuilen in Gods heiligdom
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 46

Tekst: Jesaja 46: 1-4

Thema: een les over dragen:
[1] zelf dragen
[2] gedragen worden
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Hosea 14

Tekst: Hosea 14: 3-4

Thema: 'Neem deze woorden met u':
[1] vragende woorden
[2] belijdende woorden
[3] pleitende woorden
Download
Liturgie:
Preek van: ds. P. Beekhuis
Gelezen door: ouderling Naaktgeboren

Schriftlezing: Openbaring 12: 1-6

Tekst: Openbaring 12: 5

Thema: Kerstfeest, vredefeest door oorlog:
[1] tegen wie deze oorlog gevoerd wordt
[2] door wie deze oorlog gevoerd wordt
[3] waarmee deze oorlog beëindigd wordt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 2: 22-40

Tekst: Lukas 2: 22-24

Thema: De voorstelling van Jezus in de tempel:
[1] voorgesteld aan Zijn Vader
[2] voorgesteld aan Zijn volk
[3] voorgesteld aan u
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 2: 1-21

Tekst Lukas 2: 1-7

Thema: De geboorte van de Zaligmaker:
[1] geboortejaar
[2] geboorteplaats
[3] geboortebericht
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 1 :67-80

Tekst: Lukas 1: 74, 75 en 79b

Thema: Zacharia’s profetische lofzang over het leven door de Zaligmaker:
[1] zonder vrees (74)                                                                                                                                                                                                                  
[2] oprecht (75)
[3] in vrede (79b)
Download