Preekarchief

Aantal gevonden preken: 999
Liturgie:
Schriftlezing: Hooglied 5: 9-16

Tekst: Hooglied 5: 14a

Thema: de handen van Christus:
[1] Zijn liefdeswerk
[2] Zijn liefdesoffer
[3] Zijn liefdestrouw
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 12

Tekst: Jesaja 12:1

Thema: een Godverheerlijkende dankzegging:
[1] Hij was vertoornd
[2] Hij heeft vertroost
[3] Hij wordt gedankt

Deze dienst is niet opgenomen.

Liturgie:
Schriftlezing: 1 Samuël 1: 9 t/m 2:1

Tekst: 1 Samuël 1:24-2:1a

Thema: Hanna’s dankdag:
[1] haar dankoffer
[2] haar belijdenis
[3] haar lofzang
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Filemon

Tekst: Filemon: 18 en 19a

Thema: twee soorten schuld:
[1] de zondeschuld van Onesimus
[2] de borgschuld van Paulus
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 42:1-28

Tekst: Genesis 42: 7

Thema: Jozef verbergt zich voor zijn broers:
[1] hoe hij zich in het openbaar verbergt
[2] hoe hij zich in verborgenheden openbaart
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 40
	
Heidelberger Catechismus Zondag 19 vraag en antwoord 52

Thema: het ware geloof inde komende Christus:
[1] Hij zal komen
[2] Hij zal oordelen
[3] Hij zal troosten
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 45: 1-5 en Hooglied 1: 1-4

Tekst: Hooglied 5: 13b

Thema: de lippen van Christus:
[1] daarmee bewijst Hij Zijn liefde
[2] daarmee spreekt Hij van Zijn genade
Download
Liturgie:
Lezen: Leviticus 23:23-32

Tekst: Leviticus 23:28

Thema: De grote verzoendag:
[1] een werkdag
[2] een rustdag
[3] een biddag
Download
Liturgie:
Lezen: 2 Kronieken 21

Tekst: 2 Kronieken 21:20 midden

Thema: De niet begeerde koning:
[1] de tijd
[2] de brief
[3] de lamp
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 12:1-9

Tekst: Hebreeën 11: 8-10
Download