Preekarchief

Aantal gevonden preken: 529
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 45

Zondag: HC zondag 12 (c)
Tekst: Lukas 23: 37, 38 en 42

Thema: Het drievoudig ambt van Christus (3): Christus als Koning
[1] de spot met die Koning
[2] het werk van deze Koning
[3] het woord van de Koning
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Zacharia 13: 1-9 en Mattheüs 26: 30-35

Tekst: Mattheüs 26: 31-35

Thema: Gethsémané – Gabbatha - Golgotha (1): De Goede Herder op weg naar Gethsémané
[1] een geslagen Herder
[2] een tegengesproken Herder
[3] een trouwe Herder
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Hebreeen 9 : 1 - 14

Zondag: HC zondag 12 (b)

Tekst: Hebreeën 9: 11-12

Thema: Het drievoudig ambt van Christus (2): Christus als Hogepriester

[1] Zijn enige offer
[2] Zijn blijvende voorbede
[3] Zijn eeuwige zegen
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Mattheüs 17: 1-8 en Lukas 9: 28-36

Tekst: Mattheüs 17: 3, 5 en 8

Thema: Licht over het lijden van Christus
[1] Jezus in gesprek
[2] Jezus en Zijn Vader
[3] Jezus alleen
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Deuteronomium 18: 15-22 en Handelingen 3: 19-26
Zondag: HC zondag 12a
Tekst: Deuteronomium 18: 15-19

Thema: Het drievoudig ambt van Christus (1): Christus als Profeet
1. het komen van deze Profeet (15a, 16-18a)
2. het spreken van deze Profeet (18b)
3. het horen naar deze Profeet (15b, 19)
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Mattheüs 8: 5-13 en Lukas 7: 1-10
Tekst: Lukas 7: 4-9

Thema: Wonderen rondom het Meer van Galiléa (4, slot): Wat gezegd wordt over de hoofdman over honderd
1. wat de anderen zeggen
2. wat hij zelf zegt
3. wat Christus zegt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Zacharia 4
Tekst: Zacharia 4: 1 t/m 7

Thema: Het vijfde nachtgezicht van Zacharia
1. Gods werk in een kandelaar die gevoed wordt
2. Gods macht in een berg die geslecht wordt
3. Gods trouw in een steen die gelegd wordt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Romeinen 16: 17 t/m 27
Tekst: Judas: 22 t/m 25

Thema: Het slot van de Judas brief
1. Een aansporing
2. Een lofprijzing
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Judas
Tekst: Judas: 17 t/m 21

Thema: Een tweevoudige oproep
1. Een oproep tot gedenken
2. Een oproep tot bouwen
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 4: 5 t/m 20 en Filippenzen 3: 1 t/m 14
Zondag: HC zondag 11

Thema: De Naam Jezus
1. De Zaligmaker
2. De enige Zaligmaker
3. De volkomen Zaligmaker
Download