Preekarchief

Aantal gevonden preken: 710
Liturgie:
Gedoopt: Levi Bouwmeester en Lotte van Leeuwen

Schriftlezing: Mattheüs 15: 21-28

Tekst: Mattheüs 15: 21-28

Thema: Christus’ hart voor een moeder in nood:
[1] hoe Hij haar opzoekt
[2] hoe Hij haar beproeft
[3] hoe Hij haar verhoort
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jeremia 1: 4-12 en Handelingen 18: 9-17

Tekst: Handelingen 18: 9-17

Thema: Korinthe (3): ‘Ik heb veel volk in deze stad’:
[1] het werk van God in Korinthe
[2] het werk van de duivel in Korinthe
[3] het werk van de overheid in Korinthe
Download
Liturgie:
Gedoopt: Justin Richardson en Bernard Stolk

Schriftlezing: Exodus 4

Tekst: Exodus 4: 24-26

Thema: Mozes & Zippora en Gods verbond:
[1] viervoudige gebeurtenis
[2] viervoudige boodschap
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Korinthe 1

Tekst: Handelingen 18: 7-10

Thema: Korinthe (2): Gods gebouw in Korinthe:
[1] de vergaderplaats van de gemeente
[2] de eerstelingen van de gemeente
[3] het fundament van de gemeente
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheus 7:13-29

Tekst: Mattheus 7:21

Thema: De weg naar het Koninkrijk:
[1] langs het smalle pad
[2] alleen door het geloof
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheus 11

Tekst: Mattheus 11:23 en 24

Thema: Christus’ boodschap aan Kapernaum:
[1] zo rijk bevoorrecht
[2] zo ernstig gewaarschuwd
[3] zo welmenend geroepen
Download
Liturgie:
Gedoopt: Benjamin Zakari

Schriftlezing: Psalm 81

Tekst: Psalm 81: 11-12

Thema: Opent uwe mond:
[1] de God van het verbond (11a)
[2] de woorden van het verbond (11b)
[3] het volk van het verbond (12)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Ezechiël 33: 1-11 en Handelingen 18: 1-6

Tekst: Handelingen 18: 1-6

Thema: Korinthe: Paulus als wachter in Korinthe (1):
[1] het wonder van de wachter (1)
[2] het woord van de wachter (4-5)
[3] de laatste waarschuwing van de wachter (6)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 27: 14-26

Tekst: Handelingen 27: 14-26

Thema: Paulus’ pelgrimsreis naar Rome (3) – Paulus’ geloofsbelijdenis in de storm:
[1] het moment van die belijdenis (14-21)
[2] het geheim van die belijdenis (23-24a)
[3] de zegen van die belijdenis (24b-26 en 22)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 42: 1-17

Tekst: Jesaja 42: 16

Thema: Een belofte voor blinden:
[1] Gods leiding op hun weg
[2] Gods zorg op hun weg
[3] God Zelf op hun weg
Download