Preekarchief

Aantal gevonden preken: 999
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 72

Heidelberger Catechismus Zondag 19 vraag en antwoord 50 en 51

Thema: het ware geloof in Christus als het Hoofd van Zijn Kerk:
[1] Zijn heerlijkheid
[2] Zijn volheid
[3] Zijn macht
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Hooglied 5: 9-13 en Jesaja 50: 4-11

Tekst: Hooglied 5:13a

Thema: de wangen van Christus:
[1] Zijn vriendelijk aangezicht
[2] Zijn zachtmoedig aangezicht
[3] Zijn bemind aangezicht
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Romeinen 8: 28-39
	
Heidelberger Catechismus Zondag 18 v/a 49

Thema: het ware geloof in de verhoogde Middelaar:
[1] Zijn gebed voor Zijn Kerk
[2] Zijn eenheid met Zijn Kerk
[3] Zijn Geest in Zijn Kerk
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Ezechiël 16: 1-8

Tekst: Hooglied 5: 12

Thema: de ogen van Christus:
[1] scherpziende ogen
[2] zuiver reine ogen
[3] aangename vriendelijke ogen
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 89: 1-19

Tekst: Hooglied 5: 11

Thema: het hoofd van Christus:
[1] Zijn koninklijke heerlijkheid
[2] Zijn eeuwige onveranderlijkheid
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Hooglied 5: 9-16

Tekst: Hooglied 5: 10

Thema: de bruid getuigt van haar Bruidegom:
[1] haar verlossende Borg
[2] haar wijze Koning
[3] haar enige Liefste
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 1: 1-12 en Lukas 24: 50-53

Heidelberger Catechismus Zondag 18 vraag en antwoord 46-48

Thema: het ware geloof in de opgevaren Christus:
[1] Hij werd verheven in de hemel
[2] Hij bleef nabij op de aarde
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Hooglied 5: 1-10

Tekst: Hooglied 5: 9

Thema: een vraag van de dochters van Jeruzalem:
[1] een beschamende vraag voor de bruid van Christus
[2] een heilbegerige vraag van de missers van Christus
[3] een noodzakelijke vraag naar de kennis van Christus
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 6: 9-22

Tekst: Hebreeën 11: 7
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 27

Tekst: Psalm 27: 4

Thema: Één ding van de HEERE:
[1] dat begeer ik
[2] dat zoek ik
[3] dat zie ik
Download