Evangelisatiecommissie

De belangrijkste doelstelling van de Evangelisatiecommissie is om mensen, die vreemd of vervreemd zijn van de Bijbel en het christelijk geloof, bekend te maken met het Evangelie van Jezus Christus.

We doen dat op verschillende manieren:

  • De kerk is open op de eerste zaterdag van de maand maart t/m november. Mensen van de commissie ontvangen gasten. Iedereen is welkom voor een kopje koffie of thee, of zo u wilt, gewoon voor een goed gesprek.
  • Straatevangelisatie en het uitdelen van folders en Bijbelgedeelten etc. tijdens de openstelling van de kerk en de overblijvende maanden van het jaar.
  • We vullen de Bijbels en christelijke lectuur aan in de wisselkasten in de wijk.

Zo mogen we eenvoudig het zaad van het Woord van God uitstrooien en ontdekte zondaren nodigen om te komen tot Christus. Het gaat daarbij niet om ons en ons werk, maar het is de Heere zelf die doorgaat met Zijn werk door de kracht van de Heilige Geest om verloren schapen te zoeken.

Het werk van de Evangelisatiecommissie richt zich tevens op bewustwording en toerusting binnen de gemeente als het gaat om getuige zijn van Jezus Christus in de eigen leefomgeving. Daarnaast stellen we ook Bijbels beschikbaar aan gemeenteleden om zelf te verspreiden.

Als u/jij in uw/jouw eigen omgeving met iemand in gesprek raakt over de Bijbel of het christelijk geloof en u/jij zou diegene graag een Bijbel willen geven, dan is daarvoor een Bijbel beschikbaar. We kunnen ook zorgen voor Bijbels in andere talen als dat nodig is. Vraag er in beide gevallen naar bij een van de werkgroepleden.

Contactpersoon: J.N. Weerheim

Bent u zo iemand die op zoek is naar het doel in uw leven en wilt u meer weten over het christelijk geloof of heeft u interesse in een gratis Bijbel? Neem dan gerust contact op met de commissie. Wij helpen u graag.

E-mailadres: evangelisatie@cgkkralingen.nl