Catechisatie 12+

   Het is nodig en nuttig dat de jonge mensen van de gemeente onderwijs ontvangen in de leer van de kerk. Een van de middelen daartoe is de wekelijkse catechisatie die ze in het seizoen van september tot (enkele weken voor) Pasen ontvangen.

   De gewone catechisatie-avond is op maandag. Alle jongeren van 12 jaar en ouder worden verwacht. Er zijn drie groepen.

   1 e groep: 19.00-19.45u.

   2 e groep: 19.45-20.30u.

   3 e groep: 20.30-21.15u.

   Plaats: zijzaal van de kerk.


   Belijdeniscatechisatie

   Om lid te worden van de gemeente moet belijdenis worden afgelegd. Bij die gelegenheid, een maal per jaar, wordt de verbondenheid aan de leer van de kerk en aan de dienst van de Heere uitgesproken. Ter voorbereiding op het doen van belijdenis wordt een heel seizoen wekelijks belijdeniscatechisatie gevolgd. Vragen van leer en leven worden uitvoerig met elkaar besproken.

   De belijdeniscatechisatie wordt gegeven door onze predikant ds. J. de Bruin. De avonden vinden doorgaans plaats op donderdagavond. Meer informatie is te verkrijgen door een bericht te sturen naar ds. De Bruin. Mailadres j.debruin@kliksafe.nl