1. Catechisatie 12+

    Het is nodig en nuttig dat de jonge mensen van de gemeente onderwijs ontvangen in de leer van de kerk. Een van de middelen daartoe is de wekelijkse catechisatie die ze in het seizoen van september tot (enkele weken voor) Pasen ontvangen.

    De gewone catechisatie-avond is op maandag. Alle jongeren van 12 jaar en ouder worden verwacht. Er zijn drie groepen.

    1 e groep: 19.00-19.45u.

    2 e groep: 19.45-20.30u.

    3 e groep: 20.30-21.15u.

    Plaats: zijzaal van de kerk.

    Klik hier om naar het materiaal voor de catechisatie te gaan.

    Belijdeniscatechisatie

    Om lid te worden van de gemeente moet belijdenis worden afgelegd. Bij die gelegenheid, een maal per jaar, wordt de verbondenheid aan de leer van de kerk en aan de dienst van de Heere uitgesproken. Ter voorbereiding op het doen van belijdenis wordt een heel seizoen wekelijks belijdeniscatechisatie gevolgd. Vragen van leer en leven worden uitvoerig met elkaar besproken.

    De belijdeniscatechisatie wordt in principe gegeven op de donderdagavond, van 20.00u tot ca. 21.30u, in de studeerkamer van de pastorie. De belijdeniscatechisatie loopt nog enige tijd door na Pasen. Wie belijdeniscatechisatie wil gaan volgen of daarover vragen heeft, kan contact opnemen met ds. Ruis.    Vragen belijdeniscatechisatie D.V. 31-3 | ‘De Kerk’ [KB 40-42]


    Kort Begrip vraag 40

    1. Welke verantwoordelijkheden heb je tegenover de kerk waarin je belijdenis doet?

    2. Wat bedoelen we met het verschil tussen de kerk (kleine letter) en de Kerk (hoofdletter)?

    3. Uit welke gedeelten uit de Bijbel blijkt dat er in de zichtbare kerk niet alleen maar gelovigen zijn?

    4. Lees KB vraag 40.

    a. Wie vergadert de Kerk?

    b. Waaruit vergadert Hij een Kerk? Welke boodschap ligt daarin?

    c. Door welke middelen vergadert Gods Zoon Zich een Kerk?

    5. Degenen die tot de Kerk worden toegebracht, worden in antw. 40 ‘de uitverkorenen ten eeuwigen leven’ genoemd.

    a. Waarom zijn zij uitverkoren?

    b. Wie hebben geleerd, dat mensen worden uitverkoren vanwege een vooruitgezien geloof?

    6. Hoe zouden mensen verkeerd gebruik kunnen maken van de leer van de verkiezing?

    7. Waarom zouden we ook niet mogen zwijgen over de verkiezing?