Vertrouwenspersonen

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel gemeenteleden dit ook als een veilige plaats. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Dit kan binnen de gemeente bijvoorbeeld veroorzaakt worden door grensoverschrijdend gedrag, zoals (seksueel) misbruik, pesten of discriminatie. Soms is dit overduidelijk, soms heel subtiel. Als dit aan de orde is, dan kunt u/jij de vertrouwenspersonen benaderen. U kunt de vertrouwenspersonen ook benaderen als dit speelt in uw privé situatie en u behoefte hebt aan een luisterend oor of advies. Vertrouwenspersonen zijn geen hulpverleners, maar indien nodig kunnen zij wel meedenken in het zoeken naar passende hulpverlening.   

Binnen onze gemeente zijn Robbert Bouwmeester en Marlena Hamelink de vertrouwenspersonen. Zij zijn te bereiken via het e-mailadres: vertrouwenspersonen@cgkkralingen.nl en via hun mobiele telefoonnummers die te vinden zijn in de gemeentegids. 

Wilt u meer informatie lezen of met iemand van buiten de gemeente spreken? Dat kan bijvoorbeeld bij:

Het Reformatorisch Meldpunt dat aan slachtoffers van seksueel misbruik en hun omgeving anoniem een luisterend oor en advies biedt. Meer informatie is te vinden op www.ikmeldhet.nl.

Of via Het Meldpunt, seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Meer informatie is te vinden op: www.meldpuntmisbruik.nl.