Vertrouwenspersonen

Binnen onze gemeente zijn vertrouwenspersonen aangesteld. De vertrouwenspersonen zijn bedoeld om binnen de eigen geloofsgemeenschap in aansluiting op al bestaande protocollen, (eerdere) signalen van onveiligheid in families te herkennen en bespreekbaar te maken. Daar waar nodig kan met begeleiding aan veiligheid gewerkt worden.

De volgende vertrouwenspersonen zijn aangesteld:

Robbert Bouwmeester

Marlena Hamelink

De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via: vertrouwenspersonen@cgkkralingen.nl