Studenten

Studeer je in Rotterdam of omgeving? Van harte welkom in de Jeruzalemkerk tijdens de zondagse erediensten (om 10.00 uur en 16.30 uur) of de Bijbellezing op iedere tweede woensdag van de maand om 19.45 uur! Je vindt de kerk aan de Jeruzalemstraat 95. Neem voor meer informatie (of voor de mogelijkheden om catechisatie te volgen) gerust eens contact op met ds. A.J.T. Ruis via ajtruis op kliksafe.nl of 010-3132474.


Leestekst Luther – ter voorbereiding op het kerkcollege CSFR DV 20-04-2021, door ds. A.J.T. Ruis: 


…Nu volgt het onderricht over de juiste wijze om in de Heilige Schrift te studeren. 

Ook wil ik je laten zien hoe je op een goede manier theologie studeert, zoals ik mij daarin heb bekwaamd. Als jij je daaraan houdt, zul je zo geleerd worden dat je (als dat nodig zou zijn) zelf even goede boeken kunt schrijven als de kerkvaders en concilies. Zoals ook ik – in God – er aanspraak op maak en zonder hoogmoed en ongelogen mij erop durf te beroemen dat ik, als het om boeken schrijven gaat, voor de meeste kerkvaders niet onder doe. Op mijn leven kan ik me op geen stukken na op gelijke manier laten voorstaan. 

Dat is de manier waarop de heilige koning David in Psalm 119 het leert en waaraan zich ongetwijfeld ook alle patriarchen en profeten hebben gehouden. Daarin zul je drie regels vinden die door de hele psalm heen uitgebreid worden toegepast en die als volgt luiden: gebed, meditatie en aanvechting.

Gebed 

Ten eerste moet je weten dat de Heilige Schrift zo’n boek is dat de wijsheid van alle andere boeken tot dwaasheid maakt, omdat geen daarvan het eeuwige leven leert dan zij alleen. Daarom moet je direct je begrip en verstand opgeven. Want daarmee kom je er niet, maar met zo’n vermetelheid stort je jezelf en anderen uit de hemel (zoals met Lucifer gebeurde) tot in de afgrond van de hel. Maar kniel neer in je kamertje en bid oprecht deemoedig en ernstig tot God dat Hij je door zijn lieve Zoon de Heilige Geest wil geven om je te verlichten, te leiden en inzicht te bieden. 

Zoals je ziet, bidt David in bovengenoemde psalm steeds: ‘leer mij, Heere, onderwijs mij, leid mij en toon mij’ en veel meer van die uitdrukkingen. En hoewel hij toch de tekst van Mozes en andere boeken meer dan goed kende en die ook dagelijks hoorde en las, wil hij de echte meester van de Schrift zelf erbij hebben opdat hij er niet met zijn verstand tussen komt en zijn eigen leermeester wordt. Want daar komen sektariërs van die zichzelf wijsmaken dat de Schrift aan hen onderworpen is en met hun verstand gemakkelijk te begrijpen is, als waren het fabels van Markolf en Aesopus waarvoor geen Heilige Geest of gebed nodig zijn.

Meditatie 

Vervolgens moet je mediteren, dat is niet alleen in je hart, maar ook van buiten het gesproken en het geschreven woord uit dit boek steeds weer bij je laten omgaan en herhalen, lezen en herlezen met voortdurende aandacht en bezinning over wat de Heilige Geest daarmee bedoelt. En pas op dat je het niet beu wordt of denkt dat je het met een of twee keer wel genoeg gelezen, gehoord en gezegd hebt en alles tot op de bodem begrijpt. Want dat levert nooit een echte theoloog op; het zijn wrange vruchten die afvallen voor ze halfrijp zijn geworden. 

Daarom zie je in dezelfde psalm David zich er steeds op beroemen dat hij dag en nacht en alsmaar wil spreken, dichten, zeggen, zingen, horen, lezen, maar dan alleen Gods Woord en geboden. Want God wil je Zijn Geest niet geven zonder het uiterlijk woord; richt je daarnaar. Want Hij heeft niet voor niets opgedragen letterlijk te schrijven, te preken, te lezen, te horen, te zingen, te zeggen enz. 

Beproeving 

Ten derde is daar de tentatio, de aanvechting. Dat is de toetssteen die je leert niet alleen te weten en te begrijpen, maar ook te ervaren hoe juist, hoe waarachtig, hoe zoet, hoe lieflijk, hoe machtig, hoe troostrijk het Woord van God is: wijsheid boven alle wijsheid. 

Daarom hoor je David in de genoemde psalm zo vaak klagen over allerlei vijanden, brute vorsten of tirannen, over dwaalgeesten en dwarsliggers, die hij moet verdragen omdat hij mediteert, dat is op allerlei manieren met het Woord van God omgaat (zoals gezegd). Want zodra het Woord van God door jou opengaat, staat de duivel bij je op de stoep om je tot een echte doctor te maken en je door zijn aanvechting te leren het Woord van God te zoeken en lief te hebben. Want zelf heb ik – als ik me even als muizenkeutel onder de peperkorrels mag mengen – heel veel aan mijn papisten te danken. Ze hebben door het woeden van de duivel zo op mij ingeslagen, mij in het nauw gebracht en bang gemaakt dat ik een tamelijk goede theoloog geworden ben waartoe ik anders niet was gekomen. En van wat zij daar op hun beurt op mij gewonnen hebben, gun ik hun van harte de eer, zege en triomf. Want zo wilden ze het hebben.