Preekarchief

Aantal gevonden preken: 750
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 3: 1-15 en 1 Johannes 3: 8-17

Tekst: Genesis 3: 15

Thema: Adventslicht over het doel van Christus’ komst (1): Christus komt om de duivel te overwinnen:
[1] Christus’ komst in de strijd
[2] Christus’ wonden in de strijd
[3] Christus’ overwinning in de strijd
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 50: 7-23

Belijdenissen: Boek 2
[1] De inleiding van dit boek
[2] Augustinus' hartstochten
[3] De perendiefstal
[4] De laatste paragrafen van dit boek
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Exodus 19: 16 t/m 20: 3 en Mattheus 5: 17-26

Zondag: HC zondag 34a

Thema: Voordat we gaan luisteren naar de Tien Geboden...:
[1] de Éne Wetgever
[2] de twee tafelen
[3] de drie bedoelingen
Download
Liturgie:
Schriftlezing:  Exodus 13: 17-22 en Johannes 8: 1-12

Tekst: Johannes 8: 12

Thema: ‘Ik ben het Licht der wereld’ (2):
[1] het ontdekkende Licht
[2] het vertroostende Licht
[3] het leidende Licht
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Romeinen 7: 14-26

Zondag: HC zondag 33

Thema: Drie vragen over de dagelijkse bekering:
[1] wat is het afsterven van de oude mens?
[2] wat is het opstaan van de nieuwe mens?
[3] wat zijn goede werken?
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Deuteronomium 22: 13-22 en Johannes 8: 1-12

Tekst: Johannes 8: 1-11

Thema: ‘Ik ben het Licht der wereld’ (1): Christus en de overspelige vrouw:
[1] hoe Hij de aanklacht aanhoort
[2] hoe Hij een onderzoek instelt
[3] hoe Hij het vonnis verdaagt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Markus 16: 14-20 en Handelingen 28: 1-10

Tekst: Handelingen 28: 1-10

Thema: Paulus' pelgrimsreis naar Rome (6): Gods hand op Malta:
[1] Gods zorgende hand
[2] Gods sparende hand
[3] Gods genezende hand
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 73

Tekst: Psalm 73 : 23 en 24

Thema: Gij hebt mijn rechterhand gevat:
[1] om mij in het licht te stellen,
[2] om mij te leiden door Uw raad
[3] om mij te brengen in Uw heerlijkheid
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Markus 9 : 14 – 29

Tekst: Markus 9 : 24 – 25

Thema: Genezing van maanzieke knaap:
[1] geloofsmoeilijkheden
[2] belijdenis van het ongeloof
[3] genezing door het geloof
Download
Liturgie:
Tevens afscheid van ouderling Van Voorden

Schriftlezing: Psalm 90

Tekst: Psalm 90: 16-17

Thema: ons werk in het licht van Gods werk:
[1] het werk van Gods handen
[2] het werk van onze handen
Download