Preekarchief

Aantal gevonden preken: 529
Liturgie:
Preek van: Ds. P. de Smit
Gelezen door: ouderling Weerheim

Schriftlezing: Hebreeën 9: 1-14 

Tekst: Hebreeën 9: 13-14

Thema: het dierbaar bloed van Christus
[1] gesteld tegenover het bloed van stieren en bokken
[2] getekend in Zijn voortreffelijke waardij
[3] geroemd in Zijn reinigende kracht
Download
Liturgie:
Preek van: Ds. W. Pieters
Gelezen door: ouderling Weerheim

Schriftlezing: Ezechiël 36: 16 t/m 36

Tekst: Ezechiël 36: 22 en 23a

Thema: Gods verlossingshandelen met Israël
[1] wat de grond van Gods handelen niet is
[2] wat de grond van Gods handelen wel is
[3] wat het doel van Gods handelen is
Download
Liturgie:
Preek van: Ds. M.A. Kempeneers
Gelezen door: ouderling Naaktgeboren

Schriftlezing: Romeinen 5: 1 t/m 11

Tekst: Romeinen 5: 6

Thema: Christus is te Zijner tijd gestorven
[1] toen wij krachteloos waren vanwege de daad der zonde
[2] toen wij goddeloos waren vanwege de aard der zonde
[3] toen wij reddeloos waren vanwege de straf der zonde
Download
Liturgie:
Schriftlezing en tekst: 1 Petrus 5: 6 t/m 8

[1] de apostel roept op tot verootmoediging
[2] de apostel roept op tot gebed
[3] de apostel roept op tot waakzaamheid en nuchterheid
Download
Liturgie:
Preek van: Prof. dr. A. Baars
Gelezen door: ouderling Weerheim

Schriftlezingen: Mattheüs 4 : 1 t/m 11 en Lukas 22 : 31 t/m 53

Tekst: Lukas 22 : 40

Thema: Jezus worsteling in Gethsémané
[1] de diep doorleefde verzoeking
[2] de licht verborgen versterking
[3] de zwaar bevochten overgave
Download
Liturgie:
Preek van: Ds. F. Bakker
Gelezen door: ouderling Naaktgeboren

Schriftlezing: Markus 14: 1 t/m 21

Tekst: Markus 14: 1 t/m 10

Thema: De zalving te Bethanië
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 18: 31-43

Tekst: Lukas 18: 35-43

Thema: De biddag van een blinde bedelaar:
[1] als Christus voorbijgaat
[2] als Christus stilstaat
[3] als Christus verhoort
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Koningen 8: 22-40

Tekst: 1 Koningen 8: 38-40

Thema: Biddag in tijden van ziekte:
[1] de nood van de bidder
[2] de houding van de bidder
[3] het gebed van de bidder
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: 1 Petrus 2: 1-10 en Openbaring 1: 1-6

Zondag: HC zondag 12 (vr. & antw. 32)

Thema: Het drievoudig ambt van een christen
[1] geroepen tot profeet
[2] geroepen tot priester
[3] geroepen tot koning
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Mattheüs 26: 36-46 en Lukas 22: 39-46

Tekst: Lukas 22: 43

Thema: Gethsémané – Gabbatha - Golgotha (2): Christus versterkt door een engel
[1] waarom versterkt
[2] hoe versterkt
[3] waartoe versterkt
Download