Preekarchief

Aantal gevonden preken: 275
Liturgie:
Schriftlezing: Judas
Tekst: Judas: 17 t/m 21

Thema: Een tweevoudige oproep
1. Een oproep tot gedenken
2. Een oproep tot bouwen
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 4: 5 t/m 20 en Filippenzen 3: 1 t/m 14
Zondag: HC zondag 11

Thema: De Naam Jezus
1. De Zaligmaker
2. De enige Zaligmaker
3. De volkomen Zaligmaker
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Exodus 30: 11 t/m 16 en Mattheüs 17: 24 t/m 27
Tekst: Mattheüs 17: 24 t/m 27

Thema: Wonderen rond het Meer van Galiléa (3): Jezus betaalt de tempelbelasting
1. Als lijdende Knecht (24)
2. Als vrije Zoon (25-26)
3. Als betalende Borg (27)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 22: 1-14

Tekst: HC zondag 10

Thema: Gods voorzienige leiding
[1] Wat Gods Woord hierover leert
[2] Wat Gods Kerk hiervan belijdt
[3] Hoe Gods Geest hiermee vertroost
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 29: 17-24 en Markus 7: 31-37

Tekst: Markus 7: 31-37

Thema: Wonderen rondom het Meer van Galiléa (2): Een doofstomme genezen
[1] wat er gebeurt vóór het wonder
[2] wat er gebeurt bíj het wonder
[3] wat er gebeurt ná het wonder
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 1:24 – 2:7

Zondag: HC zondag 9

Thema: Het geloof in God de Vader
[1] Gods scheppende handen
[2] Gods regerende handen
[3] Gods zorgende handen
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 4: 12-17 en Lukas 5: 1-11

Tekst: Lukas 5: 5, 8, 10b en 11

Thema: Wonderen bij het Meer van Galilea (1): De grote Visser der mensen neemt Petrus in dienst
[1] Petrus en het woord van zijn Meester (4-5)
[2] Petrus en de macht van zijn Meester (6-8)
[3] Petrus en de roep van zijn Meester (10-11)
Download
Liturgie:
Preek van: Ds. K. Hoefnagel
Gelezen door: ouderling Weerheim

Schriftlezing: 1 Samuël 3

Tekst: 1 Samuël 3: 18

Thema: Gods woorden tegen het huis van Eli
[1] de inhoud van Gods woorden
[2] Eli's reactie op Gods woorden
Download
Liturgie:
Preek van: Prof. dr. A. Baars
Gelezen door: ouderling Naaktgeboren

Schriftlezing: Hebreeën 13

Tekst: Hebreeën 13: 14

Thema: Het leven, een pelgrimstocht
[1] de uittocht uit de oude stad
[2] de zoektocht naar de nieuwe stad
[3] de intocht in de eeuwige stad
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Mattheüs 2: 13-18 en Jeremia 31: 15-17

Tekst: Mattheüs 2: 16-18

Thema: Verwachting voor een troosteloze Rachel
[1] de tranen van Rachel
[2] de belofte voor Rachel
[3] de verwachting van Rachel
Download