Preekarchief

Aantal gevonden preken: 750
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 103

Tekst: Psalm 103: 1-5

Thema: Het begin van Davids loflied op Gods genade:
[1] de oproep tot dat lied
[2] de reden voor dat lied
[3] de boodschap in dat lied
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Samuël 18: 24-33 en Lukas 19: 41-44

Tekst: 2 Samuël 18: 33

Thema: ‘Ik voor u’:
[1] de klacht uit een vaderhart
[2] de klop op een zondaarshart
[3] de kracht van Zijn Middelaarshart
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Exodus 5: 1-9 en 5: 19 – 6: 8

Tekst: Exodus 5: 1

Thema: Een onmogelijke weg:
[1] Duivelse verdrukking
[2] Menselijk verzet
[3] Goddelijke vertroosting
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Samuël 16: 5-14 en Psalm 3

Tekst: Psalm 3: 3-5

Thema: Een blik in de binnenkamer van David:
[1] hoe David wordt bestreden
[2] wat David heeft beleden
[3] hoe David heeft gebeden
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Romeinen 12

Zondag: HC zondag 32

Thema: Goede werken:
[1] de Bron
[2] het doel
[3] de noodzaak
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Korinthe 2

Tekst: 2 Korinthe 2: 14-16

Thema: Korinthe (6): De prediking als triomftocht:
[1] Wie de Overwinnaar is
[2] voor wie dat de dood is
[3] voor wie dat het leven is
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Jesaja 40 : 21–31 en Psalm 104 : 24–35

Tekst: Psalm 104: 34a

Thema: een geestelijk overdenken:
[1] een heilige plicht
[2] geestelijk onderwijs
[3] een profijtelijke les
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jozua 2 : 1-15

Tekst: Hebreeën 11 : 31

Thema: het geloof van Rachab de hoer:
[1] een bijzonder geloof
[2] een werkzaam geloof
[3] een vruchtbaar geloof
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 6

Tekst: Psalm 6

Thema: een smeekgebed om verlossing:
[1] nood
[2] uitkomst
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Samuel 9

Tekst: 2 Samuel 9

Thema: David bewijst Gods weldadigheid aan Mefibóseth:
[1] Davids vraag
[2] Davids woord
[3] Davids daad
Download