Preekarchief

Aantal gevonden preken: 1018
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 28: 1-10

Heidelberger Catechismus Zondag 17

Thema: het ware geloof in de opgestane Christus:
[1] Zijn verworven gerechtigheid
[2] Zijn krachtige opwekking
[3] Zijn zeker pand
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 8: 36-40 en Jesaja 52: 13-15

Tekst: Handelingen 8: 36-39

Thema: Filippus doopt een zondaar die Christus vond: 
[1] zijn geloofsbelijdenis
[2] zijn geloofsversterking
[3] zijn geloofsblijdschap
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 18: 1-10 en 2 Korinthe 1: 3-7

HC Zondag 16 vraag en antwoord 44

Thema: Het ware geloof in Christus, Die nederdaalde ter helle:
[1] tere overdenkingen
[2] hoge aanvechtingen
[3] rijke vertroostingen
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 8: 26-35

Tekst: Handelingen 8: 26, 27a en 29-35

Thema: Filippus predikt de Christus aan een zoekende zondaar
[1] een gezonden dienaar van Christus
[2] een heilbegerige zondaar naar Christus
[3] een rijk Evangelie over Christus
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 23: 39-56

HC Zondag 16 vraag en antwoord 40-43

Thema:Het ware geloof in de gestorven Christus:
[1] Zijn verzoenend sterven
[2] Zijn troostvol sterven
[3] Zijn vruchtbaar sterven
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 56: 1-8 en Handelingen 8: 26-31

Tekst: Handelingen 8: 27b-28

Thema: een zondaar voorbereid op de Christusprediking van Filippus:
[1] zijn afkomst
[2] zijn gemis
[3] zijn zoektocht
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Koningen 17: 8-24

Tekst: 1 Koningen 17: 19a

Thema: “Geef mij uw zoon.”
[1] het moederhart van de Weduwe
[2] het priesterhart van Elia
[3] het vaderhart van God
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 8 : 1-12

Tekst: Johannes 8: 1-12

Thema: Het goddelijk schrijven:
[1] in het stof van de aarde
[2] in het hart van de mensen
[3] in het boek des levens
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 25: 1-13

Tekst: Mattheüs 25: 13

Thema: de oproep van Jezus Christus om te waken:
[1] de noodzaak voor dat waken
[2] de trouw in dat waken
[3] de zegen op dat waken
Download
Liturgie:
Preek van: ds. L.H. Oosten
Gelezen door: ouderling Weerheim

Schriftlezing: 1 Johannes 1

Tekst: 1 Johannes 1: 9

Thema: hoe krijg ik deel aan de vergeving der zonden:
[1] door een oprechte belijdenis van schuld
[2] door een oprecht geloof in de beloften van God
Download