Preekarchief

Aantal gevonden preken: 986
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 4: 14-21

Heiderberger Catechismus zondag 12 v/a 31

Thema: het ware geloof in de naam Christus:
[1] Zijn Profetisch onderwijs
[2] Zijn Priesterlijke liefde
[3] Zijn Koninklijke macht
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Openbaring 1: 9-20

Tekst: Mattheüs 28: 20

Thema: de koninklijke nabijheid van de Levensvorst:
[1] de wijze waarop Hij nabij is
[2] de tijd waarin Hij nabij is
Download
Liturgie:
Gedoopt: Joep den Heijer en Davida Romijn

Schriftlezing: Handelingen 16: 1-15

Tekst: Mattheüs 28: 19

Thema: het koninklijke bevel van de Levensvorst:
[1] Zijn wonderbaar werk
[2] Zijn zichtbaar Evangelie
[3] Zijn hoorbaar onderwijs
Download
Liturgie:
Schriflezing: Lukas 2: 21-32

Heidelberger Catechismus zondag 11

Thema: het ware geloof in de Naam JEZUS:
[1] die Naam is gegeven
[2] die Naam maakt zalig
[3] die Naam werkt scheiding
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 4: 1-16

Bijbellezing: Hebreeën 11: 4
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Job 1

Tekst: Heidelberger Catechismus zondag 10

Thema: het ware geloof in de Vaderlijke voorzienigheid:
[1] Vaders kracht
[2] Vaders hand
[3] Vaders trouw
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 28: 16-20 en 1 Korinthe 15: 1-6

Tekst: Mattheüs 28: 16-18

Thema: de koninklijke verschijning van de Levensvorst:
[1] de eer die Hij ontving
[2] de trouw die Hij openbaarde
[3] de troost die Hij gaf
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jeremia 31: 1-20

HC Zondag 9

Thema: het ware geloof in God de Vader:
[1] de Vader van onze Heere Jezus Christus
[2] de Vader van de ganse schepping
[3] de Vader van Zijn verkoren Kerk
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 21: 1-14

Tekst: Johannes 21: 7a en 13b

Thema: het is de Heere!
[1] de rijkdom in deze belijdenis
[2] het komen tot deze belijdenis
[3] de beleving van deze belijdenis
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Markus 1: 1-11

HC Zondag 8

Thema: Het ware geloof in de Drie-enige God
[1] Hij is één Goddelijke Wezen
[2] Hij is onderscheiden in drie Personen
[3] Hij is geopenbaard in het Woord
Download