Preekarchief

Aantal gevonden preken: 999
Liturgie:
Schriftlezing: Romeinen 5: 1-11

Tekst: Romeinen 5: 6-8

Thema: Gods onuitsprekelijke zondaarsliefde geopenbaard op Golgotha:
[1] stervende liefde
[2] borgtochtelijke liefde
[3] bevestigde liefde
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 13: 1-23

HC Zondag 7

Thema: Het ware zaligmakende geloof:
[1] wat het niet is
[2] wat er op lijkt
[3] wat het wel is
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Johannes 12: 27-33 en Psalm 85: 8-14

Tekst: Johannes 12: 28-31

Thema: De Vaderlijke betrokkenheid bij de kruisdood van Zijn Zoon:
[1] Hij hoort Zijn gebed
[2] Hij verheerlijkt Zijn Naam
[3] Hij verlost Zijn Kerk
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 19: 14-18 en Lukas 23: 39-43

Tekst: Johannes 19:18

Thema: De allesbeslissende plaats aan het kruis:
[1] de plaats aan het middelste kruis
[2] de plaats aan het linkerkruis
[3] de plaats aan het rechterkruis
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 12: 26-33 en Johannes 3: 11-16

Tekst: Johannes 12: 32-33

Thema: De laagste plaats bij het kruis:
[1] verworven door de verhoogde Christus
[2] verkregen door de trekkende Christus
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Markus 1:1-15

HC Zondag 7 v/a 22 en 23

Thema: Gelooft het Evangelie!
[1] de Prediker van het Evangelie
[2] de inhoud van het Evangelie
[3] de kracht van het Evangelie
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 12: 24-28 en Mattheüs 20: 20-28

Tekst: Johannes 12: 26-27

Thema: Ben ik een dienaar van Christus?
[1] de begeerte tot het dienaar zijn
[2] de rijkdom van het dienaar zijn
[3] de grond voor het dienaar zijn
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 53 en Mattheus 9: 35-38

Tekst: Mattheus 9: 36-38

Thema: De Kerk in de ogen van Christus:
[1] het hart van Christus
[2] de oogst van Christus
[3] de arbeiders van Christus
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 2 en Mattheus 26: 36-50

Tekst: Mattheus 26: 47-50

Thema: De voorlaatste ontmoeting tussen Judas en Jezus:
[1] de laatste kus van Judas’ mond
[2] de laatste klop op Judas’ hart
[3] de laatste ernst van Jezus’ woord
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 12: 20-33

Tekst: Johannes 12: 24-25

Thema: de noodzaak van het geestelijke Tarwegraan:
[1] Christus, Die stierf voor een zondaar
[2] Christus, Die werkt in een zondaar
Download