Preekarchief

Aantal gevonden preken: 999
Liturgie:
Schriftlezing: Jeremia 31: 1-20

HC Zondag 9

Thema: het ware geloof in God de Vader:
[1] de Vader van onze Heere Jezus Christus
[2] de Vader van de ganse schepping
[3] de Vader van Zijn verkoren Kerk
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 21: 1-14

Tekst: Johannes 21: 7a en 13b

Thema: het is de Heere!
[1] de rijkdom in deze belijdenis
[2] het komen tot deze belijdenis
[3] de beleving van deze belijdenis
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Markus 1: 1-11

HC Zondag 8

Thema: Het ware geloof in de Drie-enige God
[1] Hij is één Goddelijke Wezen
[2] Hij is onderscheiden in drie Personen
[3] Hij is geopenbaard in het Woord
Download
Liturgie:
Bevestiging ambtsdragers: diakenen R. Bouwmeester en O. Muit

Schriftlezing: Johannes 21:1-6

Tekst: Johannes 21: 1-6

Thema: De Heere openbaart Zich aan enige vissers op zee:
[1] de lege netten van de vissers
[2] de grote vangst door de Heere
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Hebreeën 10: 38 - 11: 6

Bijbellezing: Hebreeën 11: 1-3
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Samuël 7: 1-17

Tekst: 1 Samuël 7: 1-17

Thema: Mizpa, plaats van gebed en gedachtenis:
[1] in de weg van bekering
[2] door God beproefd
[3] tot eer des Heeren
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 1-11

Tekst: 1 Korinthe 15: 8

Thema: Pasen, dat is Christus zien:
[1] gesloten ogen
[2] geopende ogen
[3] opmerkzame ogen
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 20: 19-31

Tekst: Johannes 20: 24-29

Thema: de werkzaamheid van het geloof na Pasen:
[1] niet zien en niet geloven
[2] wel zien en daarom geloven
[3] niet zien en toch geloven
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 1-5 en Mattheüs 18: 10-14

Tekst: Lukas 24:34b

Thema: De Heere is van Simon gezien!
[1] Zijn onderhoudende genade in Simon
[2] Zijn vergevende liefde voor Simon
[3] Zijn krachtig getuigenis door Simon
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 24:13-35

Tekst: Lukas 24: 34a

Thema: De Heere is waarlijk opgestaan!
[1] de getuigen van deze Paasboodschap
[2] de betekenis van deze Paasboodschap
Download