Preekarchief

Aantal gevonden preken: 999
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 3: 1-16

Tekst: Johannes 3: 8 (n.a.v. Handelingen 2:2)

Thema: de Heilige Geest werkt als de wind:
[1] Zijn krachtig werk
[2] Zijn vrijmachtig werk
[3] Zijn onmisbaar werk
Download
Liturgie:
Belijdenis: W.J. de Groot, E. de Groot, K. Steehouwer, A. Steehouwer, S. Sommer, M. Vuijk, C. Naaktgeboren en R. van Hengel

Schriftlezingen: Joël 2: 26-32 en Romeinen 10: 1-13

Tekst: Handelingen 2: 21

Thema: de belofte van zalig worden:
[1] het wonder van zalig worden
[2] de weg tot zalig worden
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-21

Tekst: Handelingen 2: 16-18

Thema: de uitstorting van de Geest op alle vlees:
[1] dat was beloofd
[2] dat is vervuld
[3] dat doet getuigen
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 4: 14-21

Heiderberger Catechismus zondag 12 v/a 31

Thema: het ware geloof in de naam Christus:
[1] Zijn Profetisch onderwijs
[2] Zijn Priesterlijke liefde
[3] Zijn Koninklijke macht
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Openbaring 1: 9-20

Tekst: Mattheüs 28: 20

Thema: de koninklijke nabijheid van de Levensvorst:
[1] de wijze waarop Hij nabij is
[2] de tijd waarin Hij nabij is
Download
Liturgie:
Gedoopt: Joep den Heijer en Davida Romijn

Schriftlezing: Handelingen 16: 1-15

Tekst: Mattheüs 28: 19

Thema: het koninklijke bevel van de Levensvorst:
[1] Zijn wonderbaar werk
[2] Zijn zichtbaar Evangelie
[3] Zijn hoorbaar onderwijs
Download
Liturgie:
Schriflezing: Lukas 2: 21-32

Heidelberger Catechismus zondag 11

Thema: het ware geloof in de Naam JEZUS:
[1] die Naam is gegeven
[2] die Naam maakt zalig
[3] die Naam werkt scheiding
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 4: 1-16

Bijbellezing: Hebreeën 11: 4
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Job 1

Tekst: Heidelberger Catechismus zondag 10

Thema: het ware geloof in de Vaderlijke voorzienigheid:
[1] Vaders kracht
[2] Vaders hand
[3] Vaders trouw
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 28: 16-20 en 1 Korinthe 15: 1-6

Tekst: Mattheüs 28: 16-18

Thema: de koninklijke verschijning van de Levensvorst:
[1] de eer die Hij ontving
[2] de trouw die Hij openbaarde
[3] de troost die Hij gaf
Download