Preekarchief

Aantal gevonden preken: 999
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 2:41-47

Zingen:
- Psalm 5:7
- Psalm 130:2
- Psalm 34:5 en 6
- Psalm 68:17
- Psalm 103:7
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 11:1-13

Tekst: Lukas 11:13

Thema: Bidden om de Heilige Geest:
[1] Een noodzakelijk gebed
[2] Een gegeven gebed
[3] Een verhoord gebed

Zingen:
- Psalm 122:1 (voorzang)
- Psalm 43:3
- Psalm 25:2
- Psalm 119:3,86
- Psalm 103:7
- Psalm 134:3 (na de bediening van de Heilige Doop)
- Psalm 87:4 (na het afleggen van de belijdenis des geloofs)
- Psalm 84:3
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 2:1-21

Tekst: Handelingen 2:4

Thema: Pinksteren, het feest van de Heilige Geest:
[1] De uitstorting van de Geest
[2] De vervulling met de Geest
[3] Het spreken door de Geest

Zingen:
- Psalm 118:12
- Psalm 143:10
- Psalm 68:4,5
- Psalm 66:8
- Psalm 45:1
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 1:1-14

Tekst: Handelingen 1:14

Thema: Zij waren allen eendrachtig bijeen:
[1] Waarin zij verschillend zijn
[2] Waarin zij één zijn
[3] Waarin zij volhardend zijn

Zingen:
- Psalm 68:13
- Psalm 48:4
- Psalm 84:1,2,3
- Psalm 72:4
- Psalm 21:13
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 14:15-31

Tekst: Johannes 14:27

Thema: De erfenis die Jezus achterlaat:
[1] De naam van die erfenis
[2] De inhoud van die erfenis

Zingen:
- Psalm 37:19
- Psalm 48:6
- Psalm 72:2,3,4
- Psalm 4:4
- Psalm 122:3
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 1:1-14

Tekst: Handelingen 1:9a

Thema: Koning Jezus treedt het paleis van Zijn koninkrijk binnen:
[1] Het voorbereidend onderwijs voor Zijn discipelen
[2] Het gunstrijk ontvangst door Zijn Vader
[3] De gestadige voortzetting van Zijn werk

Zingen:
- Psalm 24:4,5
- Psalm 3:2
- Psalm 68:9,16
- Psalm 145:5
- Psalm 89:15
Download
Liturgie:
Schriftlezing:
- Handelingen 22:6-16
- Romeinen 7:14-26

Tekst: Heidelberger Catechismus Zondag 33

Thema: De weg der bekering:
[1] Een Bijbelse weg
[2] Een bevindelijke weg
[3] Een vruchtbare weg

Zingen:
- Psalm 119:67
- Psalm 56:4
- Psalm 51:5,6
- Psalm 19:7
- Psalm 84:6
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Openbaring 19:1-10

Tekst: Openbaring 19:7-9a

Thema: Het Lam Gods en Zijn bruiloftsfeest
[1] De roeping tot het feest
[2] De voorbereiding voor het feest
[3] De blijdschap op het feest

Zingen:
- Psalm 45:7
- Psalm 70:3
- Psalm 100:1,2,3
- Psalm 68:10
- Psalm 69:14
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 50:15-26

Tekst: Hebreeën 11:22

Thema:
[1] Jozef is stervende
[2] Jozef profeteert van de uittocht
[3] Jozefs beenderen

Zingen:
- Psalm 119:10
- Psalm 86:9
- Psalm 77:9,11
- Psalm 130:4
- Psalm 68:9
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 12

Tekst: Heidelberger Catechismus Zondag 32

Thema: Het leven der dankbaarheid:
[1] Een geschonken leven
[2] Een Godzalig leven
[3] Een onmisbaar leven

Zingen:
- Psalm 116:7,10
- Tien geboden:9
- Psalm 138:1,2
- Psalm 1:4
- Psalm 119:1
Download