Preekarchief

Aantal gevonden preken: 750
Liturgie:
Schriftlezing: Numeri 14: 1-10 en Numeri 27: 1-11

Tekst: Numeri 27: 1-7

Thema: Het verzoek van de dochters van Zelafead:
[1] de omstandigheden van hun verzoek (1-2)
[2] de inhoud van hun verzoek (3-4)
[3] het antwoord op hun verzoek (5-7)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Johannes 1

Tekst: 1 Johannes 1: 8-10

Thema: Het belijden van de zonden:
[1] de ernst van het ontkennen van de zonden (vs. 8 en 10)
[2] de weg van het belijden van de zonden (vs. 9a)
[3] het wonder van de vergeving van de zonden (vs. 9b)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Romeinen 13: 8-14

Belijdenissen: de bekering van Augustinus:
[1] hoe was het ervoor
[2] hoe was het eronder
[3] hoe was het erna
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Openbaring 7: 9-17

Tekst: Openbaring 7: 10, 14b en 17

Thema: het Lam en de grote schare:
[1] Hij is hun Zaligmaker
[2] Hij is hun Bloedfontein
[3] Hij is hun Leidsman
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Zacharía 9: 9-17

Tekst: Zacharía 9: 11 en 12

Thema: de wonderlijke bevrijding van Sions gebondenen:
[1] Sions ellende voor hun bevrijding
[2] Sions grond voor deze bevrijding
[3] Sions rijkdom na hun bevrijding
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Éfeze 6: 10-24

Tekst: Éfeze 6: 14a

Thema: de gordel der waarheid:
[1] de inhoud van die gordel
[2] de omgording met die gordel
[3] de standvastigheid door die gordel
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 24: 10-17 en Éfeze 4: 17-32

Tekst: Éfeze 4: 28
Zondag: HC zondag 43

Thema: Wat Paulus schrijft over het achtste gebod:
[1] stelen
[2] werken
[3] geven
Download
Liturgie:
Bevestiging ambtsdragers: ouderlingen A.M. van Voorden en J.N. Weerheim en diaken P.J.M. van Hengel

Schriftlezing: Jesaja 22: 15-22 en Openbaring 3: 7-13

Tekst: Openbaring 3: 7-8

Thema: Een kerk met kleine kracht & haar Koning:
[1] wie Hij is
[2] wat Hij weet
[3] wat Hij geeft
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 49 : 1-16

Tekst: Jesaja 49: 14-16

Thema: Gods wonderbare liefde:
[1] een klacht vol vertwijfeling
[2] een antwoord vol vertroosting 
[3] een belofte vol verzekering
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Openbaring 1

Tekst: Openbaring 1:17-18.

Thema: Christus’ blijvende Paasboodschap:
[1] menselijke vrees
[2] Goddelijke bemoediging
[3] onbegrensde macht
Download