Preekarchief

Aantal gevonden preken: 813
Liturgie:
Schriftlezing: Matthéüs 7: 1-23

Tekst: Matthéüs 7: 13 en 14

Thema: Gaat in door de enge poort:
[1] de makkelijke, brede weg
[2] het smalle pad
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 37: 1-18

Tekst: Genesis 37: 15

Thema: Jozef, de behouder des levens:
[1] Jozef door Jacob gezonden
[2] Jozef door God gevonden
[3] Jozef door God gezonden
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Richteren 16: 18-31

Tekst: Richteren 16: 28

Thema: Simsons einde:
[1] Simson vernederd
[2] Simson bemoedigd
[3] Simson verhoord
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 19: 12-29

Tekst: Genesis 19: 29

Thema: Gods grote daden:
[1] Hij leidde Lot uit
[2] Hij gedacht aan Abraham
[3] Hij keerde Sodom om
Download
Liturgie:
Lezen: 2 Kronieken 33: 1-20

Tekst: 2 Kronieken 33: 13b

Thema: ‘Manasse erkent dat de HEERE God is’:
[1] aanleiding
[2] belijdenis
[3] vrucht
Download
Liturgie:
Bevestiging ambtsdrager: diaken J. Voorthuizen

Schriftlezing: Efeze 6: 10-20

Tekst: Efeze 6: 10-13

Thema: ‘oproep om de gehele wapenrusting Gods aan te doen’:
[1] krachtbron
[2] strijd
[3] doel
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Romeinen 10

Tekst: Romeinen 10: 17

Thema: wat is een waar geloof? 

Het verschil tussen schijngestalten en het ware geloof.
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 22: 31-46

Tekst: Lukas 22: 31-32

Thema: velerlei verlangens bij de nabetrachting:
[1] het verlangen van satan
[2] het verlangen van Christus
[3] het verlangen van Petrus
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 22: 1-23

Tekst: Lukas 22: 15

Thema: Christus' begeerte naar het laatste Pascha:
[1] Zijn begeerte naar de vervulling van het teken
[2] Zijn begeerte naar de voltooiing van Zijn werk
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Samuël 12 :13-25

Tekst: 2 Samuël 12: 23

Thema: het sterven van het zoontje van David en Bathseba:
[1] de oorzaak van dat sterven
[2] het gebed bij dat sterven
[3] de troost in dat sterven
Download