Preekarchief

Aantal gevonden preken: 750
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 119: 33-48

Belijdenissen: Boek 3
[1] de stad
[2] de studie
[3] de Schrift
[4] de sekte
[5] zijn moeder
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 4: 3-16 en 1 Johannes 3: 11-18

Zondag: HC zondag 40
Tekst: Genesis 4: 5b en 13 en 16

Thema: Het 6e gebod en de weg van Kaïn:
[1] het begin van die weg
[2] het vervolg van die weg
[3] het einde van die weg
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 22: 39-46 en Hebreeën 5: 7-10

Tekst: Lukas 22: 44

Thema: De wonden van Christus (1): Christus in Gethsémané:
[1] hoe Hij gestreden heeft
[2] hoe Hij gebeden heeft
[3] hoe Hij geleden heeft
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 21 : 25 - 38

Tekst: Lukas 21 : 36

Thema: aansporing tot waakzaamheid:
[1] een wakend oog
[2] een biddend hart
[3] een zegenend God
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 53: 1-5 en Johannes 18: 28 – 19: 7

Tekst: Johannes 19: 5b

Thema: een woord uit drieërlei mond:
[1] uit de mond van Pilatus
[2] uit de mond van God
[3] uit de mond van de Heere Jezus
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 11: 1-13 en Romeinen 8: 19-27

Tekst: Lukas 11: 1, 3 en 11-13

Thema: Leer ons bidden:
[1] de vraag om een gebed
[2] de volgorde in het gebed
[3] de verhoring van het gebed
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Koningen 17: 1-16 en Lukas 4: 16-30

Tekst: 1 Koningen 17: 8-16

Thema: Gods zorg voor de weduwe van Zarfath:
[1] Hoe Hij haar opzoekt
[2] Hoe Hij haar beproeft
[3] Hoe Hij haar verzorgt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 53 en Lukas 22: 24-38

Tekst: Lukas 22: 35-38

Thema: In de Paaszaal (3): De laatste lijdensaankondiging:
[1] de lijdende Zaligmaker (37)
[2] de zorgende Zaligmaker (35-36)
[3] de onbegrepen Zaligmaker (38)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 22: 7-20

Tekst: Lukas 22: 19-20

Thema: In de Paaszaal (2): De instellingswoorden van het Heilig Avondmaal:
[1] het offer van Christus
[2] de ontferming van Christus
[3] de opdracht van Christus
Download
Liturgie:
Gedoopt: Jan Hoogendoorn en Toon Roodzant

Schriftlezing: Mattheüs 8 en Johannes 4: 43-54

Tekst: Johannes 4: 46b-53

Thema: Christus en een machteloze vader:
[1] de nood van een kind
[2] het hart van een vader
[3] de kracht van Zijn Woord
Download