Preekarchief

Aantal gevonden preken: 813
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 65

Tekst: Psalm 65: 4

Thema: de lofzang in stilheid:
[1] spreekt van verootmoediging
[2] spreekt van verzoening
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jona 1: 1-10 en Mattheüs 12: 38-42

Tekst: Jona 1: 1-3

Thema: Een eerste portret van Jona:
[1] Jona en zijn roeping
[2] Jona op de vlucht
[3] Jona en zijn Meerdere
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 11: 28-44

Tekst: Johannes 11: 28, 33-35 en 43

Thema: Christus op de begraafplaats van Bethanië:
[1] de roep van de Meester (28)
[2] het hart van de Meester (35)
[3] het woord van de Meester (43)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 43

Tekst: Psalm 43:3

Thema: Zend Heer’ uw licht en waarheid neder. Dat is een gebed:
[1] om verlossing
[2] om leiding
[3] om gedragen te worden
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 23:1-6

Tekst: Psalm 23:4

Thema: de weg, de waarheid en het leven van een schaap van de Goede Herder:
[1] de weg van het schaap
[2] de waarheid van het schaap
[3] het leven van het schaap
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Romeinen 8: 18-39

Tekst: Romeinen 8: 31-32

Thema: het hart van Gods genadewerk:
[1] Hij is vóór Zijn kinderen
[2] Hij geeft voor hen Zijn Zoon
[3] Hij schenkt hen alles met Hem
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 22

Tekst: Genesis 22: 14

Thema: de HEERE zal het voorzien:
[1] de plaats waar de HEERE voorziet
[2] de wijze waarop de HEERE voorziet
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 40: 12-31

Tekst: Jesaja 40: 28-31

Thema: belofte van hoop en moed voor zondaren:
[1] van Wie het komt;
[2] tot wie het gezegd wordt;
[3] wat het uitwerkt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Joel 2: 18-32

Tekst: Handelingen 2: 16-18

Thema: de Heilige Geest werkt, toen en nu!:
[1] het Schriftwoord vervuld
[2] de kracht getoond
[3] de vrucht gewerkt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 10: 1-29

Tekst: Handelingen 10: 22

Thema: Petrus' eerste zendingsreis:
[1] God zendt
[2] Petrus gaat
[3] Cornelius ontvangt
Download