Preekarchief

Aantal gevonden preken: 529
Liturgie:
Schriftlezing: Deuteronomium 14: 1-21 en Handelingen 10: 9-22

Tekst: Handelingen 10: 9-22

Thema: Pinksteren voor Cornelius (2): Een biddende Petrus:
[1] de hemelse boodschap die hij ontvangt;
[2] de aardse boodschap die hij ontvangt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Romeinen 8: 12-27

Tekst: Romeinen 8: 26-27

Thema: De Heilige Geest en het gebed:
[1] gebedsnood
[2] gebedshulp
[3] gebedsverhoring
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Lukas 7: 1-10 en Handelingen 10: 1-8

Tekst: Handelingen 10: 1-8

Thema: Pinksteren voor Cornelius (1): Cornelius’ gebed verhoord:
[1] wiens gebed verhoord wordt
[2] waarom dat gebed verhoord wordt
[3] hoe dat gebed verhoord wordt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 2: 22-41

Tekst: Johannes 16: 8-11

Thema: Het overtuigende werk van de Pinkster-Geest:
[1] hoe de Heilige Geest overtuigt van zonde
[2] hoe de Heilige Geest overtuigt van gerechtigheid
[3] hoe de Heilige Geest overtuigt van oordeel
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Galaten 2: 1-10

Tekst: Galaten 2: 1-10

Thema: een ontmoeting in Jeruzalem:
[1] het doel van die ontmoeting
[2] de omstandigheden bij die ontmoeting
[3] de uitkomst van die ontmoeting
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Samuel 7

Tekst: 1 Samuel 7: 6 – 9

Thema: een bidstond in een tijd van crisis
[1] verootmoediging
[2] verzoening
[3] verhoring
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 49

Tekst: Jesaja 49: 14 – 16

Thema: de Heere belooft dat hij Sion niet zal verlaten:
[1] die belofte wordt betwijfeld
[2] die belofte wordt bevestigd
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 1: 4-14

Tekst: Handelingen 1: 9-13a

Thema: De Hemelvaartspreek van de engelen:
[1] de aanleiding voor die preek
[2] de inhoud van die preek
[3] de uitwerking van die preek
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Galaten 3: 10-16

Tekst: HC zondag 15

Thema: De tweede trap in de vernedering van de Heere Jezus: Zijn lijden:
1) Een lijdende Zaligmaker (v/a 37)
2) Een veroordeelde Zaligmaker (v/a 38)
3) Een gekruisigde Zaligmaker (v/a 39)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Openbaring 6: 1-8 en Openbaring 19: 11-16

Tekst: Openbaring 6: 2

Thema: Christus – de Ruiter op het witte paard:
[1] het paard dat Hij berijdt;
[2] de boog die Hij hanteert;
[3] de kroon die Hij ontvangt
Download