Preekarchief

Aantal gevonden preken: 969
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 18:1-14

Heidelberger Catechismus Zondag 23

Thema: door het ware geloof rechtvaardig voor God:
[1] de bate des geloofs
[2] het nochtans des geloofs
[3] de toe-eigening des geloofs
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 2:25-32

Tekst: Hooglied 4:16b

Thema: het adventslied van de bruid:
[1] een toebereide bruid
[2] een uitziende bruid
[3] een begenadigde bruid
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Openbaring 19: 1-10

Tekst: Openbaring 19: 9a

Thema: de bruiloft van het Lam:
[1] de zaligheid
[2] de gasten
[3] de Gastheer
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Petrus 1

Tekst: 2 Petrus 1: 19-21
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 16: 19-23 en 1 Thessalonicenzen 4: 13-18

Heidelberger Catechismus Zondag 22

Thema: het ware geloof verwacht een volkomen verlossing:
[1] een geestelijk beginsel in dit leven
[2] een hemelse voortzetting na de dood
[3] een eeuwige voltooiing op de jongste dag
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Markus 10: 46-52

Tekst: Hooglied 5: 15a

Thema: de benen van Christus:
[1] de komende Christus
[2] de dragende Christus
[3] de genadige Christus
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 18: 1-15 en Genesis 21: 1-7

Tekst: Hebreeën 11: 11-12
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Ezechiël 34: 11-24

Heidelberger Catechismus Zondag 21

Thema: het ware geloof belijdt één Herder en één kudde:
[1] de Herder vergadert Zijn kudde
[2] de Herder verenigt Zijn kudde
[3] de Herder reinigt Zijn kudde
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jeremia 31: 18-20 en Exodus 24: 1-11

Tekst: Hooglied 5: 14b

Thema: de ingewanden van Christus:
[1] Zijn innerlijke barmhartigheid
[2] Zijn geopenbaarde barmhartigheid
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 2: 29-33 en Jesaja 6: 1-7

Heidelberger Catechismus Zondag 20

Thema: het ware geloof in de Heilige Geest:
[1] dat kent Zijn Persoon
[2] dat begeert Zijn werk
[3] dat geniet Zijn troost
Download