Preekarchief

Aantal gevonden preken: 1006
Liturgie:
Schriftlezing: Markus 9:14-29

Tekst: Markus 9:23-24

Thema: de geloofsstrijd van een beproefd mensenkind:
[1] hij gevoelde de noodzaak van het geloof
[2] hij ervaarde de zwakheid van zijn geloof
[3] hij ontving versterking van zijn geloof
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 5:13-20

Tekst: Heidelberger Catechismus Zondag 24

Thema: De enige gerechtigheid die een zondaar rechtvaardig maakt voor God:
[1] God eist volkomen gerechtigheid
[2] God verwerpt de eigengerechtigheid
[3] God schenkt Christus’ gerechtigheid
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 50

Tekst: Psalm 50:15

Thema: Roep de HEERE aan!
[1] in uw grote nood
[2] als de almachtige Redder
[3] tot Zijn eer
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 40: 1-9 en Lukas 2: 40-52

Tekst: Lukas 2:42,46,49

Thema: een moment uit Jezus' jonge jaren:
[1] Christus naar het huis van Zijn Vader
[2] Christus en het Woord van Zijn Vader
[3] Christus op de weg van Zijn Vader
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jeremia 8: 4-12, Jeremia 36: 21-25

Tekst: Jeremia 8: 7

Thema: Jeremia’s onderwijs over de trekvogels:
[1] een beeld dat aanspreekt
[2] een woord dat aanklaagt
[3] een God Die aandringt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Korinthe 5:11 t/m 6:2

Tekst: 2 Korinthe 6:2

Thema: de dag der zaligheid:
[1] door de Vader gewild
[2] door de Zoon vervuld
[3] door de Geest gewerkt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Hebreeën 1:1 t/m 2:4

Tekst: Hebreeën 2:3a

Thema: een ernstige vraag die aandringt op een eerlijk antwoord:
[1] een grote zaligheid
[2] een verworpen zaligheid
[3] een ontzaglijke rampzaligheid
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 4:1-12

Tekst: Handelingen 4:12

Thema: JEZUS, de enige Naam tot zaligheid:
[1] Een afsnijdende boodschap van God
[2] Een grote gave van God
[3] Het heilig voornemen van God
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 9:1-6, Johannes 18:33-38

Tekst: Johannes 18:37b

Thema: Christus verklaart het doel van Zijn geboorte:
[1] Zijn komst in deze wereld
[2] Zijn bevestiging van de waarheid
[3] Zijn spreken tot Zijn volk
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 2:1-14

Tekst: Lukas 2:10-11

Thema: Christus verkondigt het feit van Zijn geboorte:
[1] Zijn bijzondere boodschapper
[2] Zijn bevreesde hoorders
[3] Zijn rijk Evangelie
Download