Preekarchief

Aantal gevonden preken: 529
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Kronieken 21: 18-25

Tekst: 1 Kronieken 21: 18-25

Thema: In de toorn gedenk des ontfermens (4): Het altaar op de dorsvloer van Arauna:
[1] Gods opdracht bij die dorsvloer
[2] Arauna's gezin op de dorsvloer
[3] Davids koop van de dorsvloer
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Ezechiël 34: 11-16 en Lukas 24: 13-35

Tekst: Lukas 24: 13-21

Thema: De verrezen Herder vraagt naar Zijn verstrooide schapen:
[1] het zoeken van deze Herder
[2] het vragen van deze Herder
[3] het luisteren van deze Herder
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Openbaring 5

Tekst: Openbaring 5: 4 t/m 7

Thema: Paasevangelie op Patmos – Het Lam, staande als geslacht:
[1] de tranen van Zijn volgeling
[2] de triomf van Zijn overwinning
[3] de troost van Zijn regering
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 22: 1-14 en 2 Samuël 24: 10-17

Tekst: 2 Samuël 24: 15-17

Thema: In de toorn gedenk des ontfermens (3): David als voorbidder:
[1] de nood waaruit hij bidt
[2] de tijd waarop hij bidt
[3] het hart waarmee hij bidt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 27: 57 t/m 28: 7 en Markus 16: 1-7

Tekst: Mattheüs 28: 2b

Thema: De viervoudige Paasboodschap van de afgewentelde steen:
[1] wat de steen voor het graf ons boodschapt
[2] wat de afgewentelde steen ons boodschapt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Exodus 12: 1-13 en 12: 21-28

Tekst: Exodus 12: 3, 5-7

Thema: Een ernstige Evangelieoproep voor u en jullie in uw huis:
[1] de noodzaak van een volkomen Lam
[2] de noodzaak van een stervend Lam
[3] de noodzaak van het gestreken bloed
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Samuël 24: 10-14 en 1 Kronieken 21: 7-13

Tekst: 2 Samuël 24: 10-14

Thema: In de toorn gedenk des ontfermens (2): Davids belijdenis in tijden van besmettelijke ziekte:
[1] David en zijn schuld voor God (vs. 10)
[2] David en het woord van God (vs. 11-13)
[3] David en de hand van God (vs. 14)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 53

Tekst: Jesaja 53: 3midden, 4a, 5b en 10a

Thema: De lijdende Zaligmaker en onze ziekte:
[1] de wijze waarop Hij lijdt (vers 3midden)
[2] de reden waarom Hij lijdt (vers 4a en 10a)
[3] de zegen waartoe Hij lijdt (vers 5b)
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: 1 Petrus 5: 6 t/m 8 en 2 Samuël 24: 1 t/m 9

Tekst: 2 Samuël 24: 1 t/m 3

In de toorn gedenk des ontfermens (1):
[1] de toorn van God
[2] de dwaasheid van David
[3] de waarschuwing van Joab
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Lukas 13: 31 t/m 35 en Lukas 19: 28 t/m 48

Tekst: Lukas 19 : 41 t/m 44

Thema: het evangelie van de tranen van de Heere Jezus
[1] een aangrijpende aanleiding
[2] een ontroerende ontferming
[3] een indringend appel
Download