Preekarchief

Aantal gevonden preken: 986
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 20: 19-31

HC zondag 13

Thema: het ware geloof in de Zoon van God, onze Heere:
[1] de eniggeboren Zoon van God
[2] de aangenomen kinderen van God
[3] het gekochte eigendom van God

Deze dienst is niet opgenomen.

Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 63

Tekst: Psalm 63: 2-3

Thema: een dorstende zondaar naar het Water des levens:
[1] zijn ellende
[2] zijn heimwee
[3] zijn dorst

Deze dienst is niet opgenomen.

Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 5: 21-24 en Judas: 14-15 

Tekst: Hebreeën 11: 5-6
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Mattheüs 5: 43-48 en Handelingen 7: 54 t/m 8: 3

Tekst: Handelingen 7: 59-60 en Handelingen 8: 2

Thema: Stefanus ontslapen:
[1] door wie
[2] hoe
[3] hoe werd hij begraven
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Ezechiël 1

Tekst: Ezechiël 1: 20

Thema: de Geest in de raderen:
[1] de cherubs erbij
[2] het gezicht ervan
[3] het gewelf erboven
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 11: 19-26 en 1 Petrus 2: 1-10

Heidelberger Catechismus zondag 12 v/a 32

Thema: de ware christen:
[1] het eigendom van Christus
[2] een getuige van Christus
[3] een dankoffer voor Christus
[4] een strijder voor Christus
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Openbaring 4: 1 t/m 5:6

Tekst: Openbaring 4: 5b

Thema: de Heilige Geest werkt als het vuur:
[1] Zijn hemels werk
[2] Zijn vurig werk
[3] Zijn volkomen werk
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 3: 1-16

Tekst: Johannes 3: 8 (n.a.v. Handelingen 2:2)

Thema: de Heilige Geest werkt als de wind:
[1] Zijn krachtig werk
[2] Zijn vrijmachtig werk
[3] Zijn onmisbaar werk
Download
Liturgie:
Belijdenis: W.J. de Groot, E. de Groot, K. Steehouwer, A. Steehouwer, S. Sommer, M. Vuijk, C. Naaktgeboren en R. van Hengel

Schriftlezingen: Joël 2: 26-32 en Romeinen 10: 1-13

Tekst: Handelingen 2: 21

Thema: de belofte van zalig worden:
[1] het wonder van zalig worden
[2] de weg tot zalig worden
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-21

Tekst: Handelingen 2: 16-18

Thema: de uitstorting van de Geest op alle vlees:
[1] dat was beloofd
[2] dat is vervuld
[3] dat doet getuigen
Download