Preekarchief

Aantal gevonden preken: 1006
Liturgie:
Schriftlezingen: Lukas 19: 37-44 en Lukas 23: 26-43

Tekst: Lukas 23: 27-31

Thema: Jezus' woorden tot de wenende vrouwen van Jeruzalem:
[1] Jezus wijst hun tranen af
[2] Jezus roept hun tranen op
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Leviticus 16: 11-22 en Lukas 23: 1-26

Tekst: Leviticus 16: 21-22 en Lukas 23: 26

Thema: Simon van Cyréne, de man die voorhanden is:
[1] zijn taak naar Gods raad
[2] zijn weg onder het kruis
Download
Liturgie:
Gedoopt: Jesse Bouwmeester, Jiska Muit en Mees van Leeuwen

Schriftlezing: Mattheüs 21:1-17

Tekst: Mattheüs 21:12a

Thema: Koning Jezus in het huis van Zijn Vader:
[1] als de lijdende Koning
[2] als de ontfermende Koning
[3] als de vereerde Koning
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 8:26-40

HC Zondag 6

Thema: Zie het Lam Gods!
[1] het gepaste Lam
[2] het geschonken Lam
[3] het gepredikte Lam
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Koningen 4: 1-7

HC Zondag 5

Thema: Betaal Mij wat gij schuldig zijt!
[1] dat spreekt van de eis van Gods gerechtigheid
[2] dat openbaart het tekort van eigengerechtigheid
[3] dat roept om de noodzaak van Borggerechtigheid
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Numeri 35: 25-34

Tekst: Jozua 20: 6

Thema: De vrijlating uit de Vrijstad:
[1] de grond van de vrijlating
[2] de rijkdom na die vrijlating
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Hebreeën 11: 1-10 en Romeinen 8: 1-17

Tekst: Romeinen 8: 16 en 17

Thema: het geloof en de zekerheid
Download
Liturgie:
Schiftlezing: Exodus 19: 16-25 en Exodus 20: 18-20

HC Zondag 4

Thema: God handhaaft Zijn recht:
[1][ Zijn blijvende eis
[2] Zijn ontstoken toorn
[3] Zijn rechtvaardige straf
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Numeri 35:9-25

Tekst: Jozua 20:4-6a

Thema: Het wonen in de Vrijstad:
[1] de toegang tot de Vrijstad
[2] het leven in de Vrijstad
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 15: 11-24

HC Zondag 3

Thema: De drievoudige staat van de mens:
[1] de goed geschapen mens
[2] de diep gevallen mens
[3] de wedergeboren mens
Download