Preekarchief

Aantal gevonden preken: 469
Liturgie:
Schriftlezingen: Mattheüs 13:1-9 en 18-23 en 1 Petrus 2:7-10

Tekst: Dordtse Leerregels 3-4, paragraaf 9-10

Thema: De verschillende uitwerking van de prediking
[1] hoe het komt dat mensen onbekeerd blijven onder de prediking
[2] hoe het komt dat mensen bekeerd worden onder de prediking
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Mattheüs 3:13-17 en Johannes 1:29-34

Tekst: Johannes 1:29-34

Thema: Vijf dagen uit het leven van de Heere Jezus (2): De bazuin van het evangelie op de tweede dag
[1] hoe Johannes Christus aanwijst (vers 29-31)
[2] hoe Johannes Christus aanprijst (vers 32-34)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 47:28-48:22

Tekst: Genesis 47:28-48:22

Thema: Het leven van Jozef (22): Jozef met zijn zoons aan het sterfbed van zijn vader
[1] de wens
[2] het getuigenis
[3] de zegen
Download
Liturgie:
Gedoopt: Lukas Boeren en Seppe Jongenelen

Schriftlezingen: Job 1:1-5 en Hebreeën 10:11-18

Tekst: Job 1:1-2 en 4-5

Thema: Job met zijn kinderen bij het altaar
[1] het hart van Job (vs. 1)
[2] de kinderen van Job (vs. 2 en 4)
[3] de bewogenheid van Job (vs. 5)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11 en Johannes 1:19-28

Tekst: Johannes 1:19-28

Thema: Vijf dagen uit het leven van de Heere Jezus (1): Het getuigenis van Johannes op de eerste dag
[1] wat de wegbereider getuigt van zichzelf (19-24)
[2] wat de wegbereider getuigt van zijn Koning (25-28)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Koningen 17

Tekst: 1 Koningen 17: 8 en 9

Thema: de weduwe van Zarfath
[1] een tijd van zorg
[2] een tijd van zegen
[3] een tijd van beproeving
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 1: 1-18

Tekst: Johannes 1: 14b

Thema: Hij heeft onder ons gewoond
[1] Wie Hij is
[2] wie wij zijn
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Deuteronomium 11:8-25 en Mattheüs 6:31-33

Tekst: Deuteronomium 11:12b

Thema: ‘Van het begin des jaars tot het einde des jaars’
[1] afhankelijk leven (11-12)
[2] gehoorzaam leven (13)
[3] gezegend leven (14)
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Johannes 1:1-14 en 2 Korinthe 5:1-10

Tekst: 2 Korinthe 5:1

Thema: wat weten wij - de balans opgemaakt
[1] dit aardse leven;
[2] de hemelse heerlijkheid;
[3] de enige Zaligmaker
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Exodus 13:1-13 en Leviticus 12

Tekst: Lukas 2:22-24

Thema: Het Kind aan de poort van de tempel in Jeruzalem:
[1] wanneer Hij daar komt;
[2] voor wie Hij daar komt;
[3] hoe Hij komt
Download