Preekarchief

Aantal gevonden preken: 581
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 18: 1-15

Tekst: Genesis 18: 1-15

Thema: Een wonderlijk bezoek op een warme zomerdag
[1] Abrahams ontvangst van dat bezoek
[2] Gods belofte bij dat bezoek
[3] Sara’s antwoord op dat bezoek
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Openbaring 2: 8-11

Tekst: Openbaring 2: 8-11

Thema: De brieven aan de zeven gemeenten (3): De Kerk van Smyrna en haar Koning
[1] de toestand van die Kerk
[2] de troost van haar Koning
Download
Liturgie:
Gedoopt: Joah Muit

Schriftlezing: 2 Kronieken 34: 1-13 en 29-33

Tekst: 2 Kronieken 34: 8, 29-32

Thema: Joah, de kanselier van de koning
[1] de tijd van Joah (vers 8a)
[2] de taak van Joah (vers 8b)
[3] de koning van Joah (vers 29-32)
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Numeri 21: 1-9 en Johannes 3: 1-15

Tekst: Numeri 21: 4-9

Thema: Geestelijke lessen uit de geschiedenis van de koperen slang
[1] hoe God gekrenkt wordt
[2] hoe Christus verhoogd wordt
[3] hoe een zondaar genezen wordt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 20: 1-20

Tekst: Openbaring 2: 4-7

Thema: De brieven aan de zeven gemeenten (2): De eerste liefde verlaten
[1] wat Christus berispt
[2] wat Christus beveelt
[3] wat Christus belooft
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 138

Tekst: Dordtse Leerregels, hfdst. 5, paragraaf 14-15

Thema: De leer van de volharding der heiligen
[1] bewaring
[2] verachting
[3] waardering
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Openbaring 1: 9-20

Tekst: Openbaring 2: 1-3

Thema: De brieven aan de zeven gemeenten (1): De kandelaar van Efeze
[1] de plaats van die kandelaar
[2] de Priester bij die kandelaar
[3] het licht op die kandelaar
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 17: 1 t/m 14

Tekst: Handelingen 17: 6b en 7b

Thema: het getuigenis van de wereld over Gods kinderen
[1] het zijn mensen die onrust teweeg brengen
[2] het zijn mensen die een andere Koning dienen
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Daniël 5: 1 t/m 30

Tekst: Daniël 5: 22 en 23b

Thema: de laatste preek tot Bélsazar
[1] de aanleiding tot die preek
[2] de inhoud van die preek
[3] de reactie op die preek
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 63 en Ezechiël 36: 16-27

Tekst: Dordtse Leerregels, hfdst. 5, paragraaf 13

Thema: Het leven van een Christen/gelovige
[1] de gelovige en Gods trouw
[2] de gelovige en Gods wegen
[3] de gelovige en Gods aangezicht
Download