Preekarchief

Aantal gevonden preken: 469
Liturgie:
Schriftlezingen: Genesis 1: 26-31 en Genesis 3: 1-15

Tekst: DL III/IV, 1-3

Thema: De noodzaak om bekeerd te worden:
[1] waarom er bekering nodig is (artikel 1)
[2] voor wie er bekering nodig is (artikel 2)
[3] welke bekering nodig is (artikel 3)
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Jesaja 42: 1-9 en Mattheüs 12: 15-21

Tekst: Jesaja 42:1-3

Thema: Een Adventsboodschap uit de hemel:
[1] de Knecht des HEEREN en Zijn Vader
[2] de Knecht des HEEREN en Zijn werk
[3] de Knecht des HEEREN en Zijn zorg
Download
Liturgie:
Gedoopt: Micha Dingemanse

Schriftlezing: 1 Petrus 3

Tekst: 1 Petrus 3:21

Thema: Dooponderwijs van Petrus:
[1] het water van de Doop (vers 21a)
[2] het gebed bij de Doop (vers 21b)
[3] de Heere en de Doop (vers 21c)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Petrus 4:12 t/m 5:9

Tekst: 1 Petrus 5:6-8

Thema: Een drievoudige boodschap in moeilijke tijden:
[1] Gods hand (vers 6)
[2] Gods zorg (vers 7)
[3] Gods tegenstander (vers 8)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 45: 25 t/m 46: 30

Tekst: Genesis 45: 45 t/m 46: 7 en 46: 28-30

Thema: Het leven van Jozef (21): Licht in Jakobs donkere levensavond:
[1] Jakobs verwondering in Kanaän
[2] Jakobs worsteling aan de grens
[3] Jakobs vertroosting voor de toekomst
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes: 15: 18 t/m 27

Tekst: Hooglied 2: 2

Thema: de bruidskerk
[1] liefde
[2] lelie
[3] leed
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 27: 33 - Handelingen 28: 10

Tekst: Handelingen 28: 1 t/m 10
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 19:1-10

Tekst: Lukas 19:5-6 en 8

Thema: De dankbaarheid van Zacheüs:
[1] wat Zacheüs ontvangt (vers 5-6)
[2] wat Zacheüs belooft (vers 8)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 17:11-19 en Lukas 9: 51-56

Tekst: Lukas 17:11-18

Thema: Jezus en de tien melaatsen:
[1] De zegen voor de tien (vers 11-14)
[2] De vraag naar de negen (vers 17-18)
[3] De dank van de ene (vers 15-16)
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Jesaja 56:1-8 en Mattheüs 16:13-20

Tekst: DL II, 9

Thema: De liefde als het geheim van Gods Kerk:
[1] Verkiezende liefde van God de Vader
[2] Verlossende liefde van God de Zoon
[3] Wederliefde van Gods Kerk
Download