Preekarchief

Aantal gevonden preken: 581
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 2:1-11

Tekst: Johannes 2:1-11

Thema: Vijf dagen uit het leven van de Heere Jezus (5, slot): Christus op de bruiloft te Kana
[1] de uitnodiging die Hij ontvangt (1-2)
[2] het gesprek dat Hij voert (3-5)
[3] het geschenk dat Hij geeft (6-11)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 50:1-14

Tekst: Genesis 50:1-14

Thema: Het leven van Jozef (23): Jozef op de begrafenis van zijn vader
[1] Jozef in Egypte (1-6)
[2] Jozef onderweg (7-11)
[3] Jozef in Kanaän (12-14)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Markus 2: 1-17

Tekst: Markus 2: 14 t/m 17

Thema: de Heere roept Levi
[1] verlossing
[2] veroordeling
[3] verdediging
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 8: 1-17

Tekst: Mattheüs 8: 10b

Thema: Jezus en de Romeinse hoofdman
[1] liefde
[2] ootmoed
[3] almacht
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Ezechiël 37:1-14 en Johannes 3:1-16

Tekst: Dordtse Leerregels, hfdst. III-IV, paragraaf 12b-13

Thema: Het werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte
[1] de kracht
[2] het effect
[3] het wonder
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 28:10-19 en Johannes 1:44-52

Tekst: Johannes 1:44-52

Thema: Vijf dagen uit het leven van de Heere Jezus (4):
De ontmoeting tussen Christus en Nathanaël op de vierde dag
[1] hoe hij geroepen wordt tot Christus (44-47)
[2] hoe hij gekend is door Christus (48-49)
[3] wat hij geleerd heeft van Christus (50-52)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Ezechiël 36:26-37 en Handelingen 9:1-6

Tekst: Dordtse Leerregels III-IV, 11-12a

Thema: De wedergeboorte: het werk dat God zonder ons, in ons doet
[1] het werk van God in ons verstand
[2] het werk van God in ons hart
[3] het werk van God in onze wil
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 1:29-43

Tekst: Johannes 1:35-43

Thema: Vijf dagen uit het leven van de Heere Jezus (3): Leerlingen op de school van Christus op de derde dag
[1] hoe ze tot Hem komen (35-37)
[2] wat ze daar zoeken (38-40)
[3] Wie ze daar vinden (41-43)
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Mattheüs 13:1-9 en 18-23 en 1 Petrus 2:7-10

Tekst: Dordtse Leerregels 3-4, paragraaf 9-10

Thema: De verschillende uitwerking van de prediking
[1] hoe het komt dat mensen onbekeerd blijven onder de prediking
[2] hoe het komt dat mensen bekeerd worden onder de prediking
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Mattheüs 3:13-17 en Johannes 1:29-34

Tekst: Johannes 1:29-34

Thema: Vijf dagen uit het leven van de Heere Jezus (2): De bazuin van het evangelie op de tweede dag
[1] hoe Johannes Christus aanwijst (vers 29-31)
[2] hoe Johannes Christus aanprijst (vers 32-34)
Download