Preekarchief

Aantal gevonden preken: 469
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 17: 11-19

Tekst: 2 Koningen 5: 14-19a

Thema: Gods genade in het leven van Naäman de Syriër (4):
[1] Naämans genezing (14)
[2] Naämans belijdenis (15)
[3] Naämans dankbaarheid (16-19a)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Thessalonicensen 4: 9-18

Tekst: 1 Thessalonicensen 4: 13-14

Thema: Christelijke hoop in een grote havenstad:
[1] als die hoop ontbreekt (vs. 13)
[2] waar die hoop ontstaat (vs. 14a)
[3] hoe die hoop zich ontvouwt (vs. 14b)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Koningen 5: 1-19

Tekst: 2 Koningen 5: 9-13

Thema: Gods genade in het leven van Naäman de Syriër (3) – Het enige middel tot reiniging:
[1] in eenvoud aangewezen
[2] in hoogmoed afgewezen
[3] in liefde aangeprezen
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: 2 Koningen 5: 1-19 en Mattheüs 8: 1-4

Tekst: 2 Koningen 5: 4-8

Thema: Gods genade in het leven van Naäman de Syriër (2):
[1] Naäman en de koning van Syrië
[2] Naäman en de koning van Israël
[3] Naäman en de Koning der koningen
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Genesis 39: 7-12 en 1 Thessalonicensen 4: 1-8

Tekst: 1 Thessalonicensen 4: 3-8

Thema: Heiligmaking in een grote havenstad:
[1] het leven waartoe Paulus aanspoort
[2] de weg die Paulus aanwijst
[3] de redenen waarmee Paulus aandringt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Koningen 5: 1-14 en Lukas 4: 16-30

Tekst: 2 Koningen 5: 1-3

Thema: Gods genade in het leven van Naäman de Syriër (1):
[1] een eerste kennismaking met Naäman (vs. 1a)
[2] de ernstige kwaal van Naäman (vs. 1b)
[3] een kleine evangeliste bij Naäman (vs. 2-3)
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Handelingen 17: 1-9 en 1 Thessalonicensen 1

Tekst: 1 Thessalonicensen 1: 8-10

Thema: De echo van het Evangelie in een grote havenstad:
[1] verbreiding
[2] bekering
[3] verwachting
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Petrus 1: 1-11

Tekst: Dordtse Leerregels I, 11-13

Thema: zeker van mijn eigen verkiezing?
[1] de weg tot die zekerheid;
[2] de vrucht van die zekerheid;
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Thessalonicensen 2: 13-20

Tekst: Handelingen 17: 5-10a

Thema: De tegenstander aan het werk in een grote havenstad:
[1] hij probeert het Woord te verstoren;
[2] hij probeert het Woord verdacht te maken;
[3] hij probeert het Woord te verdrijven
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Romeinen 9: 6-12 en Mattheus 11: 25-30

Tekst: Dordtse Leerregels I, 8-11

Thema: Bijbels onderwijs over de uitverkiezing:
[1] de uitverkiezing is één (par. 8)
[2]  de uitverkiezing is vrij (par. 9-10)
Download