Preekarchief

Aantal gevonden preken: 469
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 17:1-9 en 1 Thessalonicensen 1

Tekst: Handelingen 17: 1-4

Thema: Het Woord van God in een grote havenstad:
[1] de komst van dat Woord
[2] de prediking van dat Woord
[3] de uitwerking van dat Woord
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 44: 1-34

Tekst: Genesis 44: 1-34

Thema: Het leven van Jozef (17): Jozefs broers van hun weg teruggehaald:
[1] het plan van Jozef (1-12)
[2] de plaats van de broers (13-16)
[3] het pleidooi van Juda (17-34)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Efeze 1: 3-14

Tekst: Dordtse Leerregels I, 7

Thema: Uitverkoren in Hem:
[1] de ontvangers van de zaligheid
[2] de Verdiener van de zaligheid
[3] de weg van de zaligheid
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 19: 31-37

Tekst: Zacharia 13: 1

Thema: De Fontein tegen de zonde en de onreinheid:
[1] de opening van die Fontein
[2] de reiniging in die Fontein
[3] de toegang tot die Fontein
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 13: 38-52 en Efeze 1: 9-14

Tekst: Dordtse Leerregels I - 6

Thema: Wat de Bijbel leert over verkiezing en verwerping (3): Gods eeuwig besluit:
[1] het bewijs voor dat besluit
[2] de uitvoering van dat besluit
[3] de omgang met dat besluit
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Zacharia 12

Tekst: Zacharia 12: 10-12a

Thema: Het werk van de Heilige Geest volgens de profeet Zacharia (1):
[1] Hij opent de ogen
[2] Hij verbreekt het hart
[3] Hij verwekt het gebed
Download
Liturgie:
Gedoopt: Koen van Leeuwen

Schriftlezing: Genesis 6

Tekst: Hebreeën 11: 7a

Thema: Dooponderwijs uit het leven van Noach:
[1] Noach als hoorder
[2] Noach als bouwer
[3] Noach als ouder
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12

Tekst: Ezechiël 47: 1-8

Thema: Stromen van levend water:
[1] de bron (vs. 1-2)
[2] de stroom (vs. 3-6)
[3] de uitwerking (vs. 7-8)
Download
Liturgie:
Belijdenis: M. Brouwer, M. Buizer, R. van Hengel, W. Romijn, M. de Pater en M. Trouwborst

Schriftlezing: Lukas 13: 22-30

Tekst: Lukas 13: 23-24

Thema: Strijdt om in te gaan!
[1] een belangrijke vraag
[2] een dringende oproep
[3] een ernstige waarschuwing
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13 en 37-41

Tekst: Dordtse Leerregels (DL), hfdst. 1, par. 3b-4-5

Thema: Wat de Bijbel leert over verkiezing en verwerping (2): Als er gepreekt wordt...: 
[1] Tweeërlei bevel (par. 3b)
[2] Tweeërlei uitwerking (par. 4)
[3] Tweeërlei oorzaak (par. 5)
Download