Preekarchief

Aantal gevonden preken: 275
Liturgie:
Schriftlezingen: Mattheüs 4: 1-11 en Efeze 6: 10-18

Tekst: HC 52a (vr./antw. 127)

Thema: de noodkreet van een christenstrijder:
[1] zijn zwakheid
[2] zijn vijanden
[3] zijn wapen
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Handelingen 18 : 1-11 en 1 Korinthe 15: 1-11

Tekst: 1 Korinthe 15: 3-5

Thema: het opstandingsevangelie te Korinthe:
[1] de prediking van dit evangelie
[2] de waarheid van dit evangelie
[3] de genade van dit evangelie
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: 1 Koningen 22: 41-50 en 2 Kronieken 20: 35-37

Tekst: 1 Koningen 22: 49 en 50

Thema: Jósafat in het web van de zonde
[1] voor het web
[2] in het web
[3] uit het web
[4] achterna gejaagd
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Openbaring 1: 9 t/m 20

Tekst: Openbaring 1: 17 en 18

Thema: de opgestane Christus verschijnt aan Johannes op Patmos:
[1] de ontroering die Hij verwekt
[2] de vertroosting die Hij schenkt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 20: 19-31

Tekst: Johannes 20: 19b, 21 en 22

Thema: Pasen voor weglopers
[1] hoe Jezus hen begroet
[2] hoe Jezus hen uitzendt
[3] hoe Jezus hen toerust
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 28: 1-10

Tekst: Mattheüs 28: 9-10

Thema: Een ontmoeting met de opgestane Jezus:
[1] verschijning vol vreugde
[2] antwoord vol aanbidding
[3] opdracht vol ontferming
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 19: 30-42

Tekst: Johannes 19: 38-42

Thema: Drie bijzonderheden bij de begrafenis van de Borg:
[1] de mannen door wie Hij begraven wordt (vs. 38-39a)
[2] de wijze waarop Hij begraven wordt (vs. 39b-40)
[3] de plaats waar Hij begraven wordt (vs. 41-42)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Ezra 9: 5-15 en Mattheüs 18: 21-35

Tekst: HC zondag 51

Thema: En vergeef ons onze schulden…:
[1] buigen in onze schuld
[2] buigen voor het Lam
[3] buigen onder elkaar
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 22: 13-19 en Johannes 19: 17-24

Tekst: Johannes 19: 23-24

Thema: Het Evangelie van de verdeling van de klederen op Golgotha:
[1] wat Christus daarin geleden heeft
[2] wat God daarin te zeggen heeft
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 38

Tekst: Jesaja 38: 4-5, 16-17  

Thema: Hizkia's God ontfermt Zich op 't gebed:
[1] de belofte van verhoring
[2] de rijkdom van verhoring
[3] de vrucht van verhoring
Download