Preekarchief

Aantal gevonden preken: 275
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 38

Tekst: Jesaja 38: 1-2, 10-14

Thema: De biddag van Hizkia:
[1] wat hij te dragen heeft (1-2)
[2] wat hij te klagen heeft (10-13)
[3] wat hij te vragen heeft (14)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 26: 30-35 en Handelingen 16: 16-40

Tekst: Handelingen 16: 25

Thema: Een lofzang in de nacht (2): 
[1] de nacht waarin die lofzang klinkt
[2] het gebed waarop die lofzang volgt
[3] de God van Wie die lofzang zingt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Hooglied 5: 2-16

Tekst: Hooglied 5: 10a

Thema: Een lofzang in de nacht (1): 
[1] het lied van een missende bruid
[2] het lied over een onmisbare Bruidegom
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Koningen 17: 1-16

Tekst: HC zondag 50

Thema: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’: 
[1] de plaats van deze bede
[2] de inhoud van deze bede
[3] het doel van deze bede
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Markus 14: 1-11 en Johannes 12: 1-11

Tekst: Johannes 12: 3 en 7

Thema: de zalving van Jezus door Maria
[1] de omstandigheden waarin de zalving plaats vond
[2] de betekenis van die zalving
[3] de boodschap die erin ligt
Download