Preekarchief

Aantal gevonden preken: 469
Liturgie:
Schriftlezingen: Handelingen 2: 37-41 en Romeinen 11: 33-36

Tekst: DL I, 17-18

Thema: De laatste woorden van het hoofdstuk over verkiezing en verwerping:
[1] vertroostende woorden voor beproefde ouders
[2] verootmoedigende woorden voor murmurerende mensen
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Samuël 11: 1-27

Tekst: 2 Samuël 11: 1-4

Thema: Een dwalend schaap en een zoekende Herder (1): Hoe het schaap zijn Herder verlaat:
[1] waar Davids dwaalweg begint
[2] hoe David zijn dwaalweg voortzeg
[3] hoe David zijn Herder verlaat
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Jesaja 42: 1-7 en Romeinen 7: 14-26

Tekst: DL I, 16

Thema: Drie soorten hoorders & het leerstuk van de verwerping:
[1] Wat de Bijbel zegt tot godvrezende mensen (midden artikel 16)
[2] Wat de Bijbel zegt tot zoekende mensen (begin artikel 16)
[3] Wat de Bijbel zegt tot onverschillige mensen (einde artikel 16)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Kronieken 28: 1-10

Tekst: 1 Kronieken 28: 9

Verschillende generaties & de dienst van de Heere:
[1] wat God van ons eist
[2] wat God van ons weet
[3] wat God ons voorhoudt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 44: 14 – 45: 8

Tekst: Genesis 45: 1-8

Thema: Het leven van Jozef (18): Jozef maakt zich bekend aan zijn broers:
[1] Jozef tot tranen toe bewogen
[2] Jozef als type van Christus
[3] Jozef als tolk van Gods voorzienigheid
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Maleachi 4: 1-6

Tekst: Psalm 84: 12-13

Thema: De pelgrim op de terugreis bewaard door zijn God:
[1] de namen van deze God (Zon en Schild)
[2] de gaven van deze God (genade en ere, het goede)
[3] het volk van deze God (degenen die in oprechtheid wandelen, de mens die op U vertrouwt)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 18: 9-14

Tekst: Psalm 84: 9-11

Thema: De pelgrim op de drempel van Gods heiligdom:
[1] zijn bede (9-10)
[2] zijn belijdenis (11)
Download
Liturgie:
Gedoopt: Eva Bouwmeester en Jenthe Paans

Schriftlezingen: 2 Timotheus 1: 1-5 en 2 Timotheus 3: 10-17

Tekst: 2 Timotheus 3: 15

Thema: Kinderen opvoeden bij de Heilige Schrift:
[1] hindernissen bij die opvoeding
[2] handreikingen voor die opvoeding
[3] het hart van die opvoeding
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Hooglied 4: 8-16 en Psalm 84

Tekst: Psalm 84: 6-8

Thema: De pelgrim op weg naar Gods heiligdom:
[1] het hart van de pelgrim (vs. 6)
[2] de weg van de pelgrim (vs. 7a)
[3] de God van de pelgrim (vs. 7b-8)
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Mattheüs 15: 21-28 en Romeinen 9: 11-21

Tekst: DL I, (14*-)15

Thema: Vragen over de verwerping:
[1] Een vraag aan de Schrift
[2] Een vraag van ons verstand
[3] Een vraag van ons hart
Download