Preekarchief

Aantal gevonden preken: 581
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 53:1-7 en Johannes 18:28-38

Tekst: Mattheüs 27:1-2 en 11-14

Thema: ‘En Jezus stond voor de stadhouder’ (1)
[1] hoe Hij daar komt (vers 1-2)
[2] hoe Hij daar spreekt (vers 11)
[3] hoe Hij daar zwijgt (vers 12-14)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Daniël 9:1-19

Tekst: Daniël 9:18-19

Thema: Heere, leer ons bidden als Daniël (2) – Daniëls smeekgebed
[1] de nood
[2] de vraag
[3] de grond
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Daniël 6:1-12

Tekst: Daniël 6:11-12

Thema: Heere, leer ons bidden als Daniël (1) – Daniëls bidvertrek
[1] wie we daar vinden
[2] wat we daar leren
[3] wat we daar horen
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Romeinen 7

Tekst: Dordtse Leerregels, hoofdstuk V, paragraaf 1-2

Thema: De onvolmaaktheid van Gods kinderen
[1] de reden
[2] hun houding
[3] het uitzicht
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Romeinen 8:31-39

Tekst: Romeinen 8:32

Thema: ‘Die ook Zijn eigen Zoon niet heeft gespaard…’
[1] wat God geeft áán Zijn Zoon
[2] wat God geeft ín Zijn Zoon
[3] wat God geeft mét Zijn Zoon
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 17:10-15 en 1 Korinthe 1:18-31

Tekst: Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 17

Thema: Drie aansporingen om de genademiddelen te gebruiken
[1] een aansporing uit het natuurlijke leven
[2] een aansporing uit Gods Woord
[3] een aansporing uit de zegenrijke gevolgen
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 22:1-19 en Hebreeën 11: 1-14

Tekst: Genesis 22:7-8 en 13

Thema: Lijdensevangelie in Genesis (2): Het Lam tot het brandoffer
[1] hoe het Lam gemist wordt (vers 7)
[2] hoe het Lam beloofd wordt (vers 8)
[3] hoe het Lam gezien wordt (vers 13)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 110

Tekst: Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 16

Thema: Onwillige zondaren door Gods genade gewillig gemaakt
[1] onwillige zondaren
[2] door Gods genade
[3] gewillig gemaakt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 22:1-19 en Hebreeën 11:8-19

Tekst: Genesis 22:1-5

Thema: Lijdensevangelie in Genesis (1): God brengt Abraham in de smeltkroes van de beproeving
[1] de smeltkroes (vers 1b-2)
[2] de Goudsmid (vers 1a)
[3] het goud (vers 3-5)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Efeze 2:1-10  
 
Tekst: Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 14-15

Thema: Het geloof – een gave van God
[1] de manier waarop God het geloof geeft
[2] de reden waarom God het geloof geeft
[3] de mensen aan wie God het geloof geeft
Download