Preekarchief

Aantal gevonden preken: 469
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 2:1-7

Tekst: Lukas 2:1, 4 en 7a

Thema: Gods wonderlijke wegen naar Kerst:
[1] De weg vanuit Rome (vs. 1);
[2] De weg vanuit Nazareth (vs. 4);
[3] De weg vanuit Gods liefdeshart (vs. 7a)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 1:1-25

Tekst: Lukas 1: 37

Thema: het woord van de engel van Gabriël aan Maria
[1] de vraag van Maria
[2] het antwoord van Gabriël
[3] de boodschap van God
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 1:26-38

Tekst: Lukas 1: 30

Thema: hoe de engel Gabriël een bezoek brengt bij Maria
[1] hoe zij de heiligheid van God daarin ontmoet
[2] hoe zij daarin de barmhartigheid van God ontmoet
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Johannes 13:1-7 en Filippensen 2:1-11

Tekst: Filippensen 2:5-7

Thema: Zijn voetstappen drukken:
[1] Christus in de gemeente van Filippi
[2] Christus in de hemelse heerlijkheid
[3] Christus in de gedaante van een dienstknecht
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 50:4-11

Tekst: Jesaja 50:4-6a

Thema: de troost van de Knecht des HEEREN:
[1] de tong van een sprekende Knecht;
[2] het oor van een horende Knecht;
[3] de rug van een lijdende Knecht
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 46:28-47:12

Tekst: Genesis 46:28-47:12

Thema: Jozef en de zijnen in een land van vreemdelingschap:
[1] de ontmoeting in het land van vreemdelingschap (46:28-30)
[2] Gods zorg in het land van vreemdelingschap (46:31-47:6 en 47:11-12)
[3] een belijdenis in het land van vreemdelingschap (47:7-10)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Ezechiël 33:1-11 en 30-33

Tekst: DL  III&IV, 7-8

Thema: De roepstem van het Evangelie:
[1] tot wie die roepstem komt;
[2] hoe die roepstem klinkt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 50:4-11

Tekst: Jesaja 50:10

Thema: Gods troostwoord voor Zijn bestreden Kerk:
[1] de vraag die Hij stelt
[2] de nood die Hij kent
[3] de troost die Hij schenkt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Romeinen 3:9-31

Tekst: DL III-IV, par. 4-6

Thema: Drieërlei licht:
[1] het licht der natuur
[2] het licht van de wet
[3] het licht van Gods Geest over het Evangelie
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Jesaja 49:1-13 en Mattheüs 21:33-43

Tekst: Jesaja 49:9a

Thema: De opdracht van de Knecht des HEEREN:
[1] de ontvanger van deze opdracht;
[2] het achtergrond van deze opdracht;
[3] de betekenis van deze opdracht
Download