Preekarchief

Aantal gevonden preken: 1006
Liturgie:
Schriftlezing: Jozua 20

Tekst: Jozua 20: 1-3

Thema: Het vluchten naar de Vrijstad:
[1] de mogelijkheid om te vluchten
[2] de noodzakelijkheid van het vluchten
Download
Liturgie:
Gedoopt: Jonathan Stark en Thomas Stolk

Schriftlezing: Johannes 4: 43-54

Tekst: Johannes 4: 50a

Thema: het levenwekkend Woord van de Heelmeester:
[1] voor een stervend kind
[2] tot een beproefde vader
[3] met een rijke vrucht
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Koningen 22:1-13

HC Zondag 2

Thema: de functie van de wet tot kennis van uw ellende:
[1] de geestelijke betekenis van de wet
[2] de ootmoedige belijdenis door de wet
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Korinthe 13

HC: Zondag 1

Thema: de zegenrijke troost van de Drie-enige God:
[1] de genade van de Heere Jezus Christus
[2] de liefde van God de Vader
[3] de gemeenschap door de Heilige Geest
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 11: 20-30

Tekst: Mattheüs 11: 27-28

Thema: een hartelijke nodiging om te komen tot de Zaligmaker:
[1] de Afzender
[2] het adres
[3] de Inhoud
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 10: 1-22

Tekst: Handelingen 10: 22b

Thema: woorden van zaligheid voor de kleine gemeente in Cesaréa:
[1] deze woorden werden begeerd
[2] deze woorden werden gepredikt
[3] deze woorden werden gelooft
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 62: 1-12

Tekst: Jesaja 62: 6-7

Thema: de roeping van Gods knechten:
[1] door de trouw van Sions God
[2] als wachter op Sions muren
[3] als kanselier van Sions Koning
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Romeinen 5: 12-21 en Romeinen 16: 19-27

Thema: geloof en gehoorzaamheid
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Efeze 6: 10-20

HC Zondag 52

Thema: ‘de zesde bede en het slot van het Onze Vader’:
[1] strijd
[2] pleitgrond
[3] amen
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Johannes 3: 1-16

HC Zondag 51

Thema: ‘bede om vergeving van zonden’
[1] belijdenis
[2] pleitgrond
[3] vrucht
Download