Preekarchief

Aantal gevonden preken: 581
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 26

Tekst: Jesaja 26 : 19

Thema: Jesaja verkondigt de opstanding van Christus
[1] het effect hiervan op Juda
[2] het effect hiervan op de kerk
[3] het effect hiervan op ons persoonlijk
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 24 : 13 – 35

Tekst: Lukas 24 : 25-27

Thema: De opgestane Christus als Leermeester in de Schriften
[1] Zijn leerlingen
[2] Zijn Leerboek
[3] Zijn leerdoel
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 28: 1 t/m 15

Tekst: Mattheüs 28: 2 t/m 6

Thema: Een Paasprediker uit de hemel
[1] zijn kansel
[2] zijn hoorders
[3] zijn boodschap
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 23 : 33 - 46

Tekst: Lukas 23 : 46

Thema: Het laatste kruiswoord - het woord van een stervende Borg
[1] Hij moet sterven
[2] Hij kan sterven
[3] Hij wil sterven
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 22:31-46

Tekst: Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 8

Thema: Het geheim van Gods bewaring
[1] hoe God bewaart
[2] wie God bewaart
[3] waarom God bewaart
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 2:22-40

Tekst: Mattheüs 27:22-26

Thema: ‘En Jezus stond voor de stadhouder’ (3, slot)
[1] zondaren en het kruis van Christus
[2] zondaren en het bloed van Christus
[3] zondaren en het Woord van Christus
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 50: 15 t/m 26 en Hebreeën 11: 13 t/m 22

Tekst: Genesis 50: 15 t/m 26

Thema: Het leven van Jozef (24): het levenseinde van Jozef
[1] vrees vanwege het verleden
[2] licht over het heden
[3] hoop voor de toekomst
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Richteren 16:16-30

Tekst: Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 5-7

Thema: hoe de goede Herder Zijn schapen bewaart [2]
[1] hoe de schapen zich verwonden
[2] hoe de schapen worden bewaard
[3] hoe de schapen worden teruggebracht
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 27:11-26

Tekst: Mattheüs 27:15-21

Thema: ‘En Jezus stond voor de stadhouder’ (2) – Jezus en Barabbas op tweetal
[1] de stem van Pilatus (17b)
[2] de stem van diens vrouw (19b)
[3] de stem van het volk (21b)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Samuël 11:1-4 en Lukas 22:54-62

Tekst: Dordtse Leerregels, hoofdstuk V, paragraaf 3-4

Thema: Hoe de Goede Herder Zijn schapen bewaart [1]
[1] schapen in hun zwakheid (par. 3)
[2] schapen in gevaar (par. 4a)
[3] schapen op een dwaalweg (par. 4b)
Download