Preekarchief

Aantal gevonden preken: 469
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 51

Tekst: Psalm 51:7-9
Een dwalend schaap en een zoekende Herder (5): Een gebed om het werk van de Heilige Geest:
[1] verdieping
[2] verruiming
[3] vergeving
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Openbaring 2: 18 t/m 29

Tekst: Openbaring 2: 28

Thema: Christus geeft de morgenster aan hen die overwinnen
[1] aan wie
[2] wanneer
[3] wat
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Johannes 3: 1 t/m 17

Tekst: 1 Johannes 3: 1 t/m 3

Thema: door God de Vader kinderen Gods genoemd
[1] de gave
[2] de naam
[3] de werkelijkheid
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 13: 22-35

Tekst: DL II, 6-8

Thema: De ernst van de Evangelieprediking:
[1] waarom er zondaren verloren gaan onder het Evangelie (artikel 6)
[2] waarom er zondaren behouden worden onder het Evangelie (artikel 7)
[3] hoe die zondaren behouden worden onder het Evangelie (artikel 8)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 51

Tekst: Psalm 51: 3-6

Een dwalend schaap en een zoekende Herder (4): Davids gebed om genade:
[1] de God op Wie hij pleit
[2] de schuld die hij belijdt
[3] de genade die hem bevrijdt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 13: 26-39

Tekst: DL II, 4-5

Thema: Jezus Christus en Dien gekruisigd:
[1] de waarde van Zijn kruisdood (artikel 4)
[2] de prediking van Zijn kruisdood (artikel 5)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Samuël 12: 1-14

Tekst: 2 Samuël 12: 1a, 7a, 9a

Een dwalend schaap en een zoekende Herder (3): Hoe de Herder Zijn schaap opzoekt:
[1] met onverdiende woorden
[2] met persoonlijke woorden
[3] met hartverbrekende woorden
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 45: 9-27

Tekst: Genesis 45: 9-26a

Thema: Het leven van Jozef (19): Een vreugdeboodschap voor de oude Jakob
[1] de inhoud van die boodschap
[2] de zender van die boodschap
[3] de brengers van die boodschap
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Jesaja 53 en 1 Johannes 1: 8 - 2: 2

Tekst: DL II, 1-3

Thema: Het Borgwerk van Christus:
[1] de noodzaak van een Borg
[2] de gave van een Borg
[3] het uitnemendheid van de Borg
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Samuël 11: 5-27

Tekst: 2 Samuël 11: 27 en Psalm 32: 3-4

Thema: Een dwalend schaap en een zoekende Herder (2): Ik zal wederbrengen
[1] Waarom David niet terugkeert van zijn weg
[2] Hoe David verder dwaalt op zijn weg
[3] Hoe God David tegenkomt op zijn weg
Download