Preekarchief

Aantal gevonden preken: 750
Liturgie:
Schriftlezing:  Jeremia 31: 1-20

Tekst: Mattheüs 2: 16-18

Thema: Mattheüs – evangelist bij de vervulde Schriften (5): Verdriet én verwachting in Bethlehem:
[1] de tranen van de moeders van Bethlehem
[2] de troost van het Kind van Bethlehem
[3] de trouw van de God van Bethlehem
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Hoséa 11: 1-11

Tekst: Mattheüs 2: 13-15

Thema: Mattheüs – evangelist bij de vervulde Schriften (3) – De vlucht naar Egypte:
[1] de betekenis voor Jozef
[2] de betekenis voor Christus
[3] de betekenis voor zondaren
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 2: 1-16 en Johannes 6: 41-52

Tekst: Lukas 2: 7 (midden)

Thema: Het Kind in de kribbe:
[1] de vernedering die Hij lijdt
[2] het voedsel dat Hij is
[3] de vindplaats die Hij kiest
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Genesis 27: 6-20 en Genesis 37: 29-36

Tekst: Genesis 37: 29-36

Thema: het leven van Jozef [4]: Het Evangelielicht over een donkere bladzijde uit Jozefs levensboek:
[1] de radeloosheid van Ruben
[2] het bedrog van de broers
[3] het verdriet van hun vader
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 32 

Tekst: Psalm 32: 8

Thema: Een troostwoord voor op de levensweg:
[1] Davids onuitgesproken vraag (8a)
[2] Gods uitgesproken antwoord (8b)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Maleachi 3: 13 t/m 4: 3

Tekst: Maleachi 4: 2a

Thema: De belofte van de Zon der gerechtigheid:
[1] Zijn volk
[2] Zijn Naam
[3] Zijn genezing
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 3: 22-36

Tekst: HC Zondag 25

Thema: Het geloof en de sacramenten:
[1] hoe geloof gewerkt wordt
[2] hoe geloof versterkt wordt
Download
Liturgie:
Schriftlezing:  Micha 5: 1-3 en Mattheüs 2: 1-12

Tekst: Mattheüs 2: 6

Thema: Mattheüs – evangelist bij de vervulde Schriften (3): De Zaligmaker uit Bethlehem:
[1] waar Hij komen wil
[2] hoe Hij leiden wil
[3] wie Hij weiden wil
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 15: 1-17 en Jakobus 2

Tekst: HC zondag 24

Thema: Waarom goede werken nooit onze gerechtigheid voor God kunnen zijn:
[1] de vraag
[2] de uitleg
[3] de verdediging
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 7: 1-14

Tekst: Mattheüs 1: 22-23

Thema: Mattheüs – evangelist bij de vervulde Schriften (2): Immanuël – God met ons:
[1] de belofte van Immanuël
[2] de geboorte van Immanuël
[3] de Naam van Immanuël
Download