Preekarchief

Aantal gevonden preken: 776
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Koningen 13: 1-10

Tekst: 2 Kronieken 34: 3b-7

Thema: Koning Josia [2] - Josia reinigt het land van de afgoden:
[1] een land vol afgoden
[2] een koning vol ijver
[3] een geschiedenis vol van Christus
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 1: 4-14 en 1 Johannes 1: 5 - 2: 2

Tekst: HC zondag 18

Thema: De ten hemel gevaren Christus:
[1] hoe Hij Zijn Kerk verlaten heeft
[2] hoe Hij Zijn Kerk nabij blijft
[3] hoe Hij Zijn Kerk ten goede is
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Kronieken 33: 21-25 en 2 Kronieken 34: 1-7

Tekst: 2 Kronieken 33: 21-25 – 2 Kronieken 34: 3a

Thema: Koning Josia (1): Kennismaking met Josia:
[1] het testament van zijn vader
[2] het karakter van zijn regering
[3] het keerpunt in zijn leven
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: 2 Samuël 16: 1-4 en 2 Samuël 21: 1-7

Tekst: 2 Samuël 19: 24-30

Thema: David en Mefiboseth - 4 (slot):
[1] het verdriet van Mefiboseth (vs. 24)
[2] de vijand van Mefiboseth (vs. 25-28)
[3] de vreugde van Mefiboseth (vs. 29-30)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Samuël 9: 1-13   

Tekst: 2 Samuël 9: 13

Thema: David en Mefiboseth - 3: Mefiboseth aan de tafel van de koning:
[1] hoe hij daar komt
[2] wat hij daar vindt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 24: 1-12 en Handelingen 2: 22-33

Tekst: zondag 17

Thema: De drievoudige troost van Christus’ opstanding:
[1] delen in Zijn gerechtigheid
[2] leven uit Zijn kracht
[3] hopen op Zijn toekomst
Download
Liturgie:
Schriftlezing:  1 Timotheus1: 12-17

Tekst: 2 Samuël 9: 6-8

Thema: David en Mefiboseth - 2:
[1] de verootmoediging van Mefiboseth 
[2] de voorrechten van Mefiboseth
[3] de verwondering van Mefiboseth
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Hebreeën 5: 1-14

Tekst: HC zondag 16, vr. en antw. 44

Thema: Christus’ nederdaling ter helle:
[1] de betekenis
[2] de boodschap
[3] de troost
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: 1 Samuel 20: 11-17 en 2 Samuel 9: 1-13

Tekst: 2 Samuel 9: 3-5

Thema: David en Mefiboseth - 1:
[1] hoe David naar Mefiboseth vraagt
[2] wat David van Mefiboseth hoort 
[3] wie David naar Mefiboseth stuurt
Download
Liturgie:
Belijdenis: H. Bouwmeester, R. Naaktgeboren, M. Overbeeke, P. Overbeeke en M. Vlot

Schriftlezing: 2 Kronieken 15: 1-15

Tekst: 2 Kronieken 15: 12

Thema: Een plechtige belofte van het volk op de Pinksterdag:
[1] wat zij beloven
[2] waarom zij dat beloven
[3] hoe zij dat beloven
Download