Preekarchief

Aantal gevonden preken: 813
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 2: 22-35

Tekst: Galaten 4: 4-5a

Thema: Christus gekomen onder de wet:
[1] Het tijdstip van Zijn komst
[2] Het karakter van Zijn komst
[3] Het doel van Zijn komst
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukus 2: 1-12

Tekst: Lukas 2: 7m

Thema: Het Kerstevangelie van de Zaligmaker in doeken:
[1] Moederhanden, die Hem kleden
[2] Vaderhanden, die Hem geven
[3] Zondaarsogen, die Hem zien
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 2: 22-39

Tekst: Lukas 2: 36-38

Thema: Gods vrije genade in het leven van Anna:
[1] Anna en de trouw van God
[2] Anna en de dienst van God
[3] Anna en de Zoon van God
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Mattheüs 26: 36-46

Tekst: Jesaja 9: 5b

Thema: Jesaja's Adventsprofetie[3] - De Sterke God als Lastdrager voor arme zondaren:
[1] Hoe Hij die Naam met ere draagt
[2] Wie die Naam gelovig noemt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Johannes 4: 11-19

Tekst: Johannes 4: 15-19

Thema: Christus en de Samaritaanse vrouw [3]- Christus in Zijn onderwijzende liefde:
[1] Lokkend onderwijs
[2] Confronterend onderwijs
[3] Overtuigend onderwijs
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6

Tekst: Jesaja 9: 5a

Thema: Jesaja's Adventsprofetie[2]: Het licht van Advent:
[1] De gave van dit Kind
[2] De heerschappij van dit Kind
[3] De raad van dit Kind
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Korinthe 11: 17-34

Tekst: 1 Korinthe 11: 28a

Thema: De zelfbeproeving:
[1] De noodzaak van de zelfbeproeving
[2] De inhoud van de zelfbeproeving
[3] Het doel van de zelfbeproeving
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Korinthe 13: 1-13

Tekst: HC Zondag 7 (v/a 22 en 23) en Zondag 8

Thema: Het geloof in de Drie-enige God:
[1] Een drieledige geloofsbelijdenis
[2] Een Drie-enig God
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 8: 23-Jesaja 9: 6

Tekst: Jesaja 9: 1

Thema: Jesaja's Adventsprofetie[1]: Het licht van Advent:
[1] De duisternis waarin het Licht verschijnt
[2] Het Licht waardoor de duisternis verdwijnt
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Markus 5: 25-34

Tekst: HC Zondag 7

Thema: Een waar geloof:
[1] De onmisbaarheid van dat geloof
[2] De kennis van dat geloof
[3] Het vertrouwen van dat geloof
Download