Preekarchief

Aantal gevonden preken: 1006
Liturgie:
Schriftlezing: Zacharia 9: 9-17 & Mattheüs 26: 14-16

Tekst: Genesis 37: 21-28

Thema: Het leven van Jozef (3): Gods hand in het leven van Jozef:
[1] Jozef & Gods bewarende hand (vs. 21-22)
[2] Jozef & Gods beproevende hand (vs. 23-25a)
[3] Jozef & Gods leidende hand (vs. 25b-28)
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Klaagliederen 3: 1-20

Tekst: Klaagliederen 3: 21-24

Thema: Jeremia’s dankdag op de puinhopen:
[1] hoe hij terugblikt in verootmoediging
[2] hoe hij omhoog blikt in verwondering
[3] hoe hij vooruitblikt in verwachting
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Samuël 6: 1-21

Tekst: 1 Samuël 6: 13-14

Thema: Dankdag in Beth-Sémes:
[1] wat de oogst te zeggen heeft
[2] wat de ark te zeggen heeft
[3] wat het offer te zeggen heeft
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Job 19: 23-27 en Lukas 16: 19-31

Tekst: HC zondag 22

Thema: De troostrijke toekomst van Gods kind:
[1] toekomst voor zijn ziel
[2] toekomst voor zijn lichaam
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Filippensen 3: 1-16

Tekst: Filippensen 3: 5-7

 Thema: Winst door verlies (1): Het verlies in Paulus’ leven: 
[1] de gemeente die hem dierbaar is
[2] de grond die hem ontvallen is
[3] de genade die hem bewezen is
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Psalm 32 en Micha 7: 14-20

Tekst: HC zondag 21c (vr/antw 56)

Thema: Bijbels licht over het wonder van de vergeving der zonden:
[1] Wie vergeeft
[2] Waarom Hij vergeeft
[3] Wat Hij vergeeft
[4] Hoe Hij vergeeft
[5] Waartoe Hij vergeeft
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Lukas 8: 4-15

Tekst: Lukas 8: 8a en 15

Thema: De gelijkenis van de zaaier (4, slot): Als het zaad in goede aarde valt…
[1] de grond
[2] de groei
[3] de vrucht
Download
Liturgie:
Schriftlezingen: Genesis 37: 12-20 en Mattheüs 21: 33-46

Tekst: Genesis 37: 12-20

Thema: Het leven van Jozef [2]: Jozef  zoekt zijn broeders:
[1] hoe zijn vader hem zendt
[2] hoe de liefde hem dringt
[3] hoe zijn broers hem haten
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 2 Koningen 4: 8-17 en 2 Timotheus 4: 9-22 

Tekst: HC zondag 21b (vr/antw 55)

Thema: Het wonder van de gemeenschap der heiligen:
[1] de wonderlijke gemeenschap van de gelovigen met Christus
[2] de wonderlijke gemeenschap van de gelovigen met elkaar
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Markus 4: 1-20

Tekst: Markus 4: 7, 18, 19

Thema: De gelijkenis van de zaaier (3): Als het zaad tussen de doornen valt…
[1] het beeld van de doornen
[2] de betekenis van de doornen
[3] de bestrijding van de doornen
Download